Gnienområdet är det mest intressanta och värdefulla fågelområdet i kommunen.Vi startar nu en dagbok från området där Du kan läsa vad som ses och vad som händer i området.

Läs mer under "Fåglar, Medlemssida, Gnien-dagbok".

Besökscentret Elden & Skogen har ännu stängt efter säsongen 2016.  
Besökscentret öppnar igen den 12 maj 2017. Bokade grupper tas emot under hela året.

Läs mer här!

Kontakta oss