Vinterfåglar inpå knuten i Surahammars kommun

Förvintern 2017 har varit ovanligt mild och nederbördsfattig. Inför vinterfågelräkningen, sista helgen i januari, var det i stort sett helt snöfritt på ängarna och i skogarna, några minusgrader på nätterna och omkring noll på dagarna. Mestadels mulet och disigt väder under räknardagarna. Antalet fåglar vid matningarna hade minskat inför räkningsdagarna eftersom de hade lätt att finna föda ute på fält och i skogar.

Här kommer slutrapporten från räkningen i vår kommun. Totalt blev 33 fågelmatningar rapporterade och likaså har totalt  34 fågelarter registrerats. De vanligaste arterna vid matningarna är i tur och ordning talgoxe, blåmes, nötväcka, skata och större hackspett. Dvs exakt samma arter som året innan 2016.

Tittar vi på antalet fågelindivider enligt räkningarna så blev det flest sidensvansar 709 ex, talgoxe 415 ex, blåmes 253 ex, kaja 143 ex och domherre 136 ex. Siffrorna skall tas med "en nypa salt", eftersom det räknas fåglar vid olika tidpunkter vid fågelmatningarna kan duktiga flygare som sidensvansflockar blivit räknade flera gånger. Det här visar ändå att sidensvans och domherre har ett bra år i trakten, vilket vi också noterat i andra inventeringar. Vi hade 143 kajor vid matningarna i år - för 50 år sedan fanns inte kajan hos oss under vintern. Tveklöst en följd av den förändring som pågår med klimatet.

En mer analyserande rapport kommer i Naturklubbsnytt 2017.

Siffermaterialet är hämtat från BirdLife Sveriges resultatsammanställning. 

 

 

Vinterfåglar

 
 

Vinterfåglar inpå knuten

Att ta allmänheten till hjälp för att få fram kunskap om naturen är något som bl.a. BirdLife Sverige använder sig av. För tolfte året i rad inbjuds alla i Sverige att vara med och räkna våra vinterfåglar. I senaste numret av tidskriften Vår Fågelvärld finns en mycket intressant artikel där resultat från de elva tidigare säsongerna av ”Vinterfåglar inpå knuten” presenteras. Omkring 20 000 personer skickar varje år in uppgifter på vilka arter och hur många individer av dem de ser vid sin egen fågelmatning under sista helgen i januari.

I Surahammars kommun deltog endast 20 personer med uppgifter från sina fågelmatningar 2016. Det antalet behöver vi öka på ordentligt för att uppgifterna från vår trakt skall vara användbara i det stora materialet från hela Sverige.

Bli därför med i ”Vinterfåglar inpå knuten” och rapportera dina vinterfåglar vid din fågelmatning!

2017 sker evenemanget nästa helg 27-30 januari.

Under veckan därpå kommer vi att presentera resultatet från vår kommun på den här sidan.

 

Gå gärna in på BirdLife Svereiges hemsida och läs mer om hur den här räkningen skall gå till. Länken dit finns på förstasidan under uppropet "På gång"