Program 2017

 

Januari

Lör 7/1           Utflykt. Hur många hökugglor och varfåglar har vi i kommunen denna vinter? I smågrupper inventerar vi     olika områden. Därefter samlas vi i Vita skolan för gemensam fika och rapportering av resultatet. Ledare: Sören Larsson, tel 070-5678 725.               

 
 

Fre 13/1         Klubbmöte kl 19:00. Kvällens programtema är däggdjursspår. Alla medlemmar välkomnas att delta med foton/ berättelser mm. 

                                                 

 

27-30/1             Vinterfåglar inpå knuten. Mer information kommer på hemsidan.

 

Februari

 

Fre 17/2            kl 19:00.  Årsmöte. Torbjörn Holmstedt visar bilder på natur, kultur och människor.            

                        

 

Sön 19/2            kl 13.00.  Utflykt. Vandring eller skidtur till Finnstugan. Bl.a. kommer vi att fokusera på spår efter däggdjur. Ta med grillkorv då vi planerar av avsluta dagen vid en grilleld. Ledare Otto Lindgren, tel 0220-362 77               

 

Mars

 

Lör  4/3                 kL 10:00 - 12:00. Örnräkning. Som tidigare år deltar vi i den stora örnräkningen över Mellansverige. Vi bemannar samma lokaler som vi gjort tidigare år, Gnien, Suraborgen , Lisjöområdet och Virsbosjön. Vill du vara med så kontakta Seppo Ormiskangas, tel 0223-302 16

                                                                                            

Fre 10/3                  kl 19:00 Klubbmöte i Vita skolan. Inger-Marie och Robert Carlsen visar bilder och berättar från en resa i Ungern under våren 2016.

                        

 

Lör 18/3                    kl 18:00 Ugglelyssnarkväll. Vi delar upp oss i små grupper och ger oss ut i våra skogar och kulturmarker för att lyssna efter ropande ugglor. KL 21:15 återsamlas vi i Vita skolan för gemensam fika och rapportering av vad vi hört under kvällen. Vill du var med kontakta då Sören Larsson, tel 070- 5678 725. 

Om det är bra fart i skogarna åker vi som vill åter ut och lyssnar efter återsamlingen.                   

 

Lör 18/3- sön 26/3     Ugglelyssnarveckan. Hela veckan gör vi spontana uggleutflykter till olika områden. Vill du följa med ut någon kväll så hör av dig till Sören                                                                                 

 

April

 

Ons 5-12-19-26/4        Kl 07:00-09:00. Ett arrangemang för de som har egen tid på onsdagsmornarna i april. Kom till Högbyladan och upplev några aprilmorgnar med fågelskådning och frukost. Ta med egen frukost. Hittar du inte så ring Kjell Kruger, tel 070 - 608 91 04

 

                                      

Fre 7/4                          kl 19:00.  Klubbmöte i Vita skolan .  Vi återkommer med programmet för kvällen när det är klart.                                                                                                       

 

Lör 8/4                          kl 15:00. Vi invigning den nyrenoverade plattformen vid Högbyladan. Arbetsledare för projektet Olle och Lennart deltar.

 

Lör 22/4                       Kl 15:00. Vi invigning den nyrenoverade plattformen vid Lönnbrosjön. Arbetsledarrna för detta projekt Sören och Otto deltar.                                              

 

Maj

 

Lör 6/5                   kL 05:00-13:00  Fågeltornskampen. Landskamp i fågelskådning mellan Sverige, Finland och Danmark. Vi deltar med ett lag i Högbyladan vid Gnien. Kom och bli med - ju fler ögon desto mer kan ses.          

 

 

Fre 12/5                         kl 19:00. I kväll är klubbmötet förlagt till Magasinet i Seglingsberg.  Vi börjar mötet med en promenad till Turkiesjön så var fältklädd. Kvällens tema på mötet är trollsländor. Ta med egna bilder och litteratur.

                                              

                                                       

Sön 14/5                        kl 06:00. Gökotta i form av en vandring på Kyrkstigen. Vi samlas vid Skogsmuren och går ca 2 km på den gamla  Kyrkstigen. Ta med egen frukost. Har du frågor kontakta då Pia Hagfors, tel 070-                                             

                      

 

Mån 22/5                       Kl 18:00. Naturvårdsjobb vid mosippslokalen i Skjutbaneskogen. Ta med arbetshandskar och kratta.  Har du frågor kontakta då Maj Holmberg, tel 070-327 63 68                 

                       

 

Tor 24/5 -  sön 28/5                  Den här helgeninventerr vi förekomsten av mindre flugsnappare i kommunen. Vi skall försöka besöka alla tidigare lokaler där flugsnapparen hörts. Vill du vara med kontakta då Sören Larsson, tel 070- 567 87 25                                               

 

Juni

Mån 5/6                         KL 21:00 .  Nattfågellyssning. Vi träffas kl 21.00 hemma hos Pia för planering av nattens lyssning. KL 22 ger vi oss ut i mindre grupper i våra skogar och kulturbygder och lyssnar efter "nattens röster". Vi håller SMS-kontakt mellan grupperna under kvällen för att alla skall vara uppdaterade hela tiden. Återsamling kl 01.00 vid Högbymaden.

 
 

Lör 10/6                       KL 04:00. Smålom och guckusko lockar idag. Dagsutflykt till NR Knuthöjdsmossen och Björskogsnäs i Hällefors. Vi startar från Ramnäs tidigt på morgonen. Ta med spisning för en hel dag i fält. Har du frågor så kontakta Seppo Ormiskangas, tel 0223- 302 16.

 

Sön 18/6                        Utflykt. “Vilda blommors dag". Samarrangemang med SNF i Surahammar. I år är det SNF i Sura som står för arrangemanget. Vi besöker Harkärret söder om samhället och guide är Tom Sävström. Området hyser en intressant lundflora. Vi åker från Ramnäs kl 12:45 och åker du direkt till Sura så är det samling där kl 13:00. vid Stenhuset. 

 

Juli

 

Sön 2/7                          kl 13:00.  Utflykt. Trollsländeinventering vid Gottricksbäcken. Samling vid Skräddartorp i Virsbo kl 13:00. Ta med kameror. Seppo Ormiskangas leder inventeringen.                            

 

 

Sön 9/7                           KL 13:00. Växter vid Uggelbo slåtteräng. Vi gör en kort em-promenad till ängen och njuter av blomsterprakten. Har du frågor konakta då Maj Karsten, tel 073- 042 37 52. Maj Karsten och Gunnar Ryman leder oss rätt till ängen.                

 

 

Sön 16/7                        kl 13:00 Utflykt. Trollsländeinventering vid Åskbäcken. Ta med kamera. Har du frågor kontakta då Kjell Kruger, tel  070-608 91 04

                        

Augusti

 

Sön 27/8                        KL 09:00 till 13:00. Slåttergille vid Lönnbromossen. Medtag lie/räfsa om du har och  kom gärna i kläder som speglar gamla tiders slåtterfest. Naturklubben bjuder som brukligt på kaffe och slåtterlunch. Anmäl och frågor - så kontaktar du Gudrun Lager, tel 0220-353 98.