Skogsbrand vid Stentjärn 2017

På torsdagen den 19 juli startade en skogsbrand vid Stentjärn. Branden startade alldeles intill stranden vid nordvästra hörnet av fiskesjön och spred sig sedan mot sydost p.g.a. den starka nordvästvinden. Ett område större än 1 ha brändes av innan brandkåren fick elden under kontroll. Det är ungskog som brunnit men det finns en del större stubbar och lågor kvar från senaste avverkningen. Min bedömning är att det brunnit hårt på marken och det blir därför intressant att framöver se vilken vegetation som etablerar sig. 

Jag besökte området dagen därpå medan det ännu brann lite smått och rökte i området. Målet var att leta efter brandberoende insekter. Mycket intressant var att jag fann 2 ex av sotsvart praktbagge som  redan var på plats. En bagge satt på en stubbe som fortfarande glödde, den andra kom flygande och satte sig på min stövel. När jag försökte fota djuren försvann de snabbt, jag borde insett attt dessa insekter är extremt känsliga för ir-ljus.

 

Röken låg tjock över området och det brann fortfarnade från små glödbäddar.

 

Denna fluga (art okänd) hoppade omkring i stort antal på den brända marken. Det var också en hör aktivitet på myror som sprang fram och tillbaks på den varma marken bärande på puppor eller ägg - ett dramatiskt liv för myrorna.

På den här ännu glödande stubben satt en sotsvart praktbagge

 

Text och bilder Sören L

 

2016

 

Torsdagen den 17 september

Koll av nattfjärilfaunan vid Uvsjön mellan kl 20:00 och 22:30. Bra väder +12 grader vindar från syd. Något bättre fart på flygaktiviteten denna kväll mot den 12 september. Som sällskap hade jag Lasse Gabrielsson.

Gammafly sågs med 3 ex på lakanet.

Brunbandad höstmätare noterades också med 3 ex på lakanet.

En av de vanligaste fjärilarna denna kväll.

Alflikmätare - denna vackra uppenbarelse dök upp med 2 ex på lakanet.

När "bjässen" landade på lakanet skakade alltihop, det blåbandade ordensflyet.

Sören

 

Lördagen den 9 maj

Nu har vi fått ut nästan alla rödstjärtholkarna i första gruppen i brandområdet. Skall bli spännande att se om rödstjärtarna nu accepterar dem som boplats. Väldigt många träd har fallit i skogen under vintern. Jag gick i samma område i höstas när jag utsåg plats för holkarna. Det är högst troligt att ännu mer skog faller i framtiden och hur blir det för skogsfåglarna?

Sören  

 

Torsdagen den 7 maj

Ny fågelinventering utefter Gräsgårdsvägen. Vi startade kl 04:15 och hade en strålande fin inventeringsmorgon. Nu hade lövsångare och trädpiplärkor anlänt i stora antal. Orrarna och trastar sjöng fortfarande. En rödstjärthane sjöng vid starten och vid målgången hälsades vi av sjungande stenskvättor, grönbenor och en födosökande rödstjärt. Idag fick vi höra en pärluggla ropa och senare en ormvråk som jagade ute på brandfältet - finns det trots allt sorkar och möss där nu?  Det blir mycket intressant att följa fåglarnas förehavanden i den brända skogen åren framöver.

Det är mycket roligt att inventera i detta projekt.

 

Måndagen den 4 maj

Erik W och jag själv inventerade tjäderspel idag. Vi besökte gamla spelplatser för att leta natt-träd och andra tecken på spelaktiviteter. Det blev en arbetsam dag i den svårframkomliga skogen. Vi fann det vi sökte på en lokal men gick bet på andra lokaler. Vi fann nya växtlokaler för svedjenäva (såg frodiga ut och kommer att blomma i sommar). det som gav starkaste intrycket var nog den gamla vackra tallskogen på hällarna vid Hälltjärn - nu låg den som plocke-pin.

Den gamla tallskogen vid Hälltjärn - nu i ett enda stort bråte

Sören

 

Måndagen den 6 april

Fågelinventering idag på Gräsgårdsvägen. Vid starten kl 05:45 var det 3 minusgrader men ingen vind. Bra akustik. Orrspelet ute på Römossen följde oss ända till kl 08, likaså tranparets trumpetande där ute. Våra projektfåglar var det ont om, t.o.m. sämre än under marsinventeringen. Morgonens fågelkonsert var ändå förnöjsam. En kuliss av bofinkar vandrade vi genom och dubbeltrastar, koltrastar och en taltrast hörde vi. En gärdsmyg och mindre korsnäbbar likaså. Några små sångsvanflockar sträckte annars dåligt med sträck. På däggdjursfronten sågs färska spår efter kronhjortar och älgar. En räv gick och gläffste ute på den brända marken och färsk vargskit såg vi på några platser. I morgonbitti skall vi inventera Römossvägen.

Sören 

 

Torsdagen den 19 mars

Greta och jag röck in och inventerade Sörlångenvägen som Seppo/Seppo inte klarade inom tidsramen i lördags. Det var ett par minusgrader och väldigt bra förhållanden. Vi cyklade från Gammelby och gick sedan vägen. Det blev ganska så bra utdelning med spillkråka, större hackspettar och en ropande gråspett på brandfältet. Vi kunde också notera att svedjenävorna inte klarat vinterperioden så bra. Torkade och gråa låg de på marken - där blir ingen blommning i sommar.

Annat på fågelfronten var en sjungande varfågel! samt sträckande sångsvanflockar, gäss och gråtrutar.

Det var ett mycket hårt bränt skogslandskap att inventera i.

Sören

 

Söndagen den 15 mars

Lennart E och jag var i brandområdet för att inventera förekomsten av ugglor i kväll. Mellan kl 18:15 till 19:30 lyssnade vi utefter Bergtorpsvägen. Det var mycket bra lyssnarförhållanden och omkring noll grader. Ingen uggla kunde höras under kvällen.

Sören

 

Lördag den 14 mars

Tidigt på morgonen gav vi oss iväg, Seppo L och jag, på vår första inventeringsrunda på brandområdet. Termometern visade -8 grader innan solen steg upp för att så småningom få temperaturen att stiga till mer njutbara värden. Färnebovägen var fin att gå på då den varit plogad under vintern för timmertransporternas skull. De första fåglar som visade sig var en korp, några större korsnäbbar och grönsiskor. Ett par talltitor sjöng på var sin sida om vägen, ackompanjerade av en talgoxe. Vid vägen till Höskovsmossen kunde vi höra orrar spela på långt avstånd. Efter en kort fikapaus vände vi tillbaka för att göra en avstickare på Uvsjövägen. Även efter den vägen var fågellivet sparsamt, en spillkråkas lockrop fick avsluta dagens vandring.

Seppo O

 

Torsdag den 12 mars

Idag på morgonen inventerade Greta och jag den återstående vägsträckan vid Römossen. Det vars samma väder som igår, alltså bra förhållanden. Det var också lika tyst som igår. Flera sångsvanflockar sträckte över brandområdet och bofinkar och gråsiskor likaså.

Sören och Greta

 

Onsdagen den 11 mars

Idag gjorde Greta och jag första fågelinventeringen utefter vägar i brandområdet. Vi gick Gräsgårdsvägen på stundtals isig och skarsnö belagd väg. Vädret var utsökt med 6 minusgrader vid starten kl 06:30 och molnfri himmel och ringa vind. Däremot var det som väntat dåligt med fåglar utefter vägen trotts att vår vägsträcka passerar genom flera områden med kvarvarande gröna träd. I dessa områden hörde vi också ibland talltitor och tofsmesar. En spillkråka och 3 större hackspettar blev allt på hackspettfronten. På flera ställen hörde och såg vi mindre korsnäbbar och på 3 ställen revirskränade nötskrikor. Sträckan tog längre tid än väntat varför vi valde att göra en återstående delsträcka i morgonbitti.

Sören och Greta

Glad blev man när någon talltita eller tofsmes sjöng, för det var långt mellan dem.

Det var ofta bängligt att ta sig fram då många träd fallit vid senaste stormen. Dessutom var vägen isig och belagd med skarsnö på andra ställen. Det var också förklaringen till att vi inte klarade tidsgränsen vid vår inventering.

Lördagen den 7 februari 2015

Tidig morgon, några minusgrader och en skidtur från Skräddartorp till Mullungsberget vid Stora Vallsjön. Vi ville kolla inventeringsvägen en tidig morgon. En snöscooter had ekört sönder vårt tidgare skidspår. En strömstare sjöng i Vallsjöbäcken, mindre korsnäbbar sågs och hördes på flera ställen. Enstaka talgoxar och tofsmesar hördes. En spillkråka höll till i trädbråten vid Trehörningen. Annars tyst. På däggdjursfronten såg vi spår efte en mård, en räv och två ekkorar på brandfältet. Enstaka sork/muslöpor fanns också på snön. 

I detta trädbråte vid Trehörningen sökte en spillkråka mat.

Sören

 

Torsdagen den 5 februari 2015

Ca 65 cm snö i markerna. Några minusgrader. Vi tog en skidtur från Skräddartorp till Björktjärn idag. En av de kommande fågelinventeringsvägarna. Ett märkligt skogslandskap att skida i -helt vitt av snö och svarta träd. Det var också mycket tyst. På fågelfronten såg vi en gärdsmyg i Vallsjöbäcken, likaså en strömstare. Uppe på brandområdet hörde vi en enda fågel nämligen en talltita. Nu var det på em vi åkte vilket kan förklara en del. Däggdjurspår då? På brandfältet såg vi endast 1 rävspår. Innan vi nådde den brända skogen noterade vi spår efter 4 vildsvin, 3 rådjur, 1 räv och 1 ekorre.

Skogen ovanför L.Vallsjön i vinterlandskap 2015-02-05

 

Torsdagen den 8 januari 2015

Idag hade Arbetsgruppen "I brandens spår" i Surahammar möte med bl.a länsstyrelsen om hur vi tar emot tillströmningen av besökare i brandområdet. Länsstyrelsen redogjorde för sin plan. Vi skall i arbetsgruppen jobba vidare med om och på vilket sätt våra idéer skall kunna involveras i deras tänk. Vi skulle gärna se att staten satsade lite på vår trakt och investerade i ett Naturum. En större anledning/möjlighet till det har aldrig funnits och kanske inte återkommer.

Sören

 

Onsdagen den 7 januari 2015

Idag skrevs ett avtal mellan Naturvårdsverket och Karl Hedin Skogs AB om att all bränd skogsmark tillhörande Hedin som ligger i Surahammars kn och Sala kn övergår i Naturvårdsverkets ägo. Nu återstår ett avtal med Bergvik om markskifte öster om Seglingberg. När det blir klart börjar länsstyrelsen jobbet med att göra ett 6000ha stort naturreservat av alltihop.

Återstår gör också Sveaskogs planer på att bilda en Eko-park av den brända skogen kring Öjesjön (ca 1500 ha). Förhandlingar pågår fortfarande mellan Naturvårdsverket och Sveaskog.

Sören  

 

 

Söndag 23 nov

Idag inventerade Greta och jag själv svedjenävor i brandområdet ovanför Gottricksmossen. Det var mycket hårt bränt på marken och stora mängder träd låg åt alla håll och det var mycket svårframkomligt. Det var också mycket blött i markerna och det kom lite även ovanifrån.

De ståtliga och mycket gamla kommuntallarna utefter Färnebovägen som tidigare varit en väl synlig gräns mellan oss och Sala kommun var omkullsågade. Vi kände då att nu är gränsen borta och nu kör vi över hela brandområdet!

Minst tre skogsmaskiner fanns i området och tog bl.a. bort bränd skog.

Vi noterade idag första tretåiga hackspetten i en hårt bränd grandunge vid Södra Ringmossen. En sparvuggla var i konflikt med ett flock mindre korsnäbbar utefter Åkermossvägen. Vi tyckte det var betydligt mindre med djurspår på brandfältet i den här trakten.

Vi fann endast ett område med svedjenävor men där var det gott om plantor eller 1396 st.

Sören


 

Onsdagen 19 nov

Idag var Lars Bsenko och jag ute hela dagen och inventerade på brandfältet. Vi gick igenom Bergviks marks nordöstra delar. Vi registreradeca 700 plantor av svedjenäva samt några brandgynnade svampar. Anmärkningsvärtvar att det förekom så mycket rådjur- och älgspår i området. Jag blev också lite bekymrad då det visade sig att rådjuren betade ner svedjenävorna. Fråganär om nävorna orkar sätta blommor nästa sommar efter hårt rådjursbete nu ihöst. Kanske de också fortsätter sitt betande i vår.  De två vargar som går där uppe verkar intekunna hålla bort rådjuren från brandfältet.

Vi såg också 3 tjädrar på brandområdet. De satt och käkade i tallar ute på mossar. Jag har föreslagit en inventering av tjädern i brandområdet i vinter/vår och många år framåt. Det skulle vara bra att veta hur tjädern reagerat på att spelplatserna brunnit upp samt hur tjädrarna åter etablerar sig i området. Spelar de på det öppna brandfältet nu? Om hönorna lägger ägg finns det då föda till kycklingarna? Allt blåbärsris har ju brunnit upp.

När det brunnit så hårt uppdagas också gamla kulturlämningar. Vi fann en underlig stensatt "gärdesgård " yta  ca 50x50 meter mitt ute på skogen.

Sören