Pågående inventeringar

2022-01-11
 
Spårinventering utefter Gruvvägen utförd av Sören och Greta. Sträckan var 2400 m. Vädret var mycket bra men ca 1 dm pudrig snö gjorde kanske att smådäggdjuren kröp i eller under snön och därför inte lämnat spår efter sig. Det var annars oväntat få däggdjur i området, vilket nedanstående resultat väl beskriver. Redovisar resultatet som medleavstånd mellan varje djur.
 
Rödräv 2 ex = 1200 m/djur
Rådjur  7 ex=  340 m/djur
Älg 2 ex = 1200 m/djur
Vildsvin 4 ex = 600 m/djur
Ekorre 1 ex = 2400/djur
Smågnagare 23 ex = 104 m/djur.