Hökugglorna vid årets början

Bland det roligaste på fågelfronten i vår kommun senhösten 2016 och första månaden på året 2017 är uppträdandet av hökugglor.

Hur många ugglor det handlar om är svårt att veta. Fram till ca 20 januari känner vi till att det sitter ganska stationära ugglor på sex lokaler i kommunen. Efter det datumet har en förändring skett. Bara enstaka fynd görs och frågan är nu om ugglorna flyttat vidare eller ändrat aktivitetstider.

Tidigare satt de på stora öppna områden i skogsmark t.ex. hyggen och vi saknar ännu kunskap om vad som gör att de i huvudsak väljde den miljön. Kanske att tillgången på skogssork (ett lämpligt bytesdjur) är tillräckligt god i dessa miljöer denna vinter.