Program 2021

 
Tisdag 2/11       Slåtter vid Läkärret. Vi träffas kl 13:00 och slåttrar gräset vid Läkärret i Djupebo. Ta med eget fika.
 
Lördagen 6 /11.  Fågelutflykt. Vi åker runt för att försöka få se tallbit samt de tre korsnäbbsarterna. Medtag eget fika. Kl 09-12
Samling COOP-parkeringen. 
 
Tisdagen 16/11   Naturklubben håller årsmöte. Coronapandemin har nu avtagit så mycket att vi arrangerar det framflyttade årsmötet 2021 till den här dagen . Vi genomför det i Vita skolan kl 15-17. Vi fortsätter med försiktighetsåtgärder. Därför får du ta med eget fika. Den som känner sig snuvig/hängig samt den som inte är vaccinerad mot covid ombeds stanna hemma,                                                     
Söndagen 28/12. Kvällsträff i Vita skolan kl 15-17. Vi lär oss om Artportalen samt diskuterar ett talltite-projekt. Medtag eget fika.
 
Söndagen den 5/12. Vi träffas vid Öbjörke Bergtull  kl 13-15 och pratar aktuellt i naturen samt grillar korv.. Medtag något att sitta på samt eget kaffe och grillkorv.

 

Höstens program

Höst/vinterprogrammet 2014-15

03.01.2015 00:00
Januari Fre 16/1 Kl 19.00 Klubbmöte. "Vandra med vargar", ett bildprogram av Lars Gabrielsson.   Februari Fre 13/2 kl 19.00 Årsmöte. Medlemmarnas bildkväll. Tag med egna bilder och berätta vad du upplevt i naturen under året som gått.    

Höstprogrammet

19.09.2014 20:00