Program 2021

Januari
 
 
Lördagen och                " Vinterfåglar inpå knuten" De båda 
söndagen                    dagarna  räknar vi alla fåglar som      
 30-31/1                                 uppehåller sig vid våra fågelbord 
                                    och i våra trädgårdar.      
        
 
Februari
 
          
Mars                               Örnräkning över mellansverige idag. 
Lördagen 6/3              Mellan kl 10:00 och 12:00 bevakar vi från
                                    våra tidigare års obsplatser.
 
 
 
 
Hela vecka 12             Spontana ugglelyssningar under hela
20 till 28/3                    veckan              
 
 
Lördagen 21/3             Ugglelyssning. Uppdelade i små grupper  
kl 18:00 till 21:00          lyssnar vi av våra ugglemiljöer. Kl 21:00 
                                     träffas vi i Vita skolan för avrapportering. 
                                     Birgitta och Kjell finns där och bjuder 
                                     oss på varmt kaffe och nybakade
                                     bullar Anmäl dig till Sören 070-5678 725
 
                                  PS! Detta kan ändras beroende på
                                  coronapandemin.            
 
 
Maj                                           
10-25 maj                      Sjöfågelinventeringar. Vi räknar 
                                      häckande fåglar i våra skogssjöar 
                                      och mindre slättsjöar.
   
 
 
 
Fredagen 22/5              "Biologiska mångfaldens dag"  
                                       Programmet återkommer vi med.
 
Augusti                                                
 
Söndagen 29/8               Slåttergille vid Lönnbromossen .
Kl 09:00-13:00                Den årligen  återkommande 
                                       slåtterdagen vid vår äng.  
                                                     
 Om Coronapandemin fortfarande härjar kommer vi att göra några förändringar av slåttergillet. Klubben bjuder inte på fika, fältlunch och vatten utan alla deltagare tar med eget fika, fältlunch och vatten. Ta också med egna verktyg som räfsa och arbetshandskar. Ytan på ängen är så stor att vi utan problem kan hålla bra  "coronaavstånd".