Program 2020

Januari
 
 
Söndagen 12/1                     Öppet hus i Vita skolan. Kom in och prata natur.
Kl 14:00 till 16:00                  Hur är det med vinterfåglarna och finns det
                                              några spännande däggdjur i trakten
 
 
 
Söndgen 26/1                         Öppet hus i Vita skolan.  Nästa helg är det den 
Kl 14:00 till 16:00                    stora Fågelräkningen i Sverige " Vinterfåglar inpå 
                                                knuten" Vi pratar om den och hur det går till  
                                                att räkna fåglar.
                                                Välkommen in!
 
 
Februari
 
Lördag o söndag                            "Vinterfåglar inpå knuten". De här båda dagarna
1/2 och 2/2                                      räknar vi de fåglar som uppehåller sig vid våra 
                                                 fågelbord och trädgårdar.
 
 
Torsdgen 20/2                          Årsmöte i Naturklubben. Förutom års-
 kl 18:00-21:00                         mötesförhandlingar infomeras om vårens
    
Mars
 
 
Hela vecka 12                           Spontana ugglelyssningar under hela
14 till 22/3                                  veckan.
 
 
Lördagen 21/3                          Ugglelyssning. Uppdelade i små grupper  
kl 18:00 till 21:00                        lyssnar vi av våra ugglemiljöer. Kl 21:00 
                                                   träffas vi i Vita skolan för avrapportering. 
                                                   Birgitta och Kjell finns där och bjuder oss 
                                                  på varmt kaffe och nybakade bullar.
                                                   Anmäl dig till Sören 070-5678 725
 
                                                                      
Maj
                                           
10-25 maj                                           Sjöfågelinventeringar. Vi räknar häckande fåglar
                                                   i våra skogssjöar och minddre slättsjöar.
   
 
 
 
Fredagen 22/5                           "Biologiska mångfaldens dag"  
                                                                Programmet återkommer vi med.
 
Augusti                                                
 
Söndagen 23/8                                  Slåttergille vid Lönnbromossen . Den årligen
Kl 09:00-13:00                                          återkommande slåtterdagen vid vår äng.  
                                                     
 P.G.A. Coronapandemin har vi gjort några förändringar av slåttergillet. Klubben bjuder inte på fika, fältlunch och vatten utan alla deltagare tar med eget fika, fältlunch och vatten. Ta också med egna verktyg som räfsa och arbetshandskar. Ytan på ängen är så stor att vi utan problem kan hålla bra  "coronaavstånd".