Program 2022

Programmet kommer att utvecklas vart efter beroende på hur coronaviruset utvecklar sig.
 
Söndagen 23/1 kl 10:00 Fiskinventering vid sjön Djupen, Vi fiskar (pimplar) på sjön för att få bekräftat om det finns fisk eller ej i sjön. Aktiviteten ingår i Lona-projektet.
  
Hela helgen 28-30/1  Vinterfåglar inpå knuten. Vi deltar i den landsomfatande vinterfågelräkningen. Rapportera direkt till BirdLife
 
Söndagen den 20/2 kl 10-15. Vi arrangerar däggdjursspårning om vi får bra snöförhållanden. Det blir bilåkning samt promenader på skogsbilvägar. Kom ihåg, varma kläder, eget fika och grillkorv . Samma dag arrangerar Svenska Rovdjursföreningen en däggdjursspårning i våra grannkommuner. Vi träffar dem under gemensam fika och grillning. Då vi kommer att åka på smala kanske svårframkomliga  skogsbilvägar måste vi begränsa antalet deltagare till 12 personer
 
Lördagen 5/3 kl 10-12. Vi deltar i örnräkningen över mellansverige. Vi kommer att räkna örnar vid fyra lokaler. Vid Suraborgen vid Västersjön ansvarar Gudrun för räkningen, vid Högbyladan, Gnien ansvara Sören för räkningen, vid St. Gräsgården på Brandområdet ansvarar Robert och Inger-Marie för räkningen och vid Gubbhyllan, Virsbo sjön ansvarar Seppo för räkningen. Besök gärna någon av lokalerna och hjälp till. Glöm ej, varma kläder och fika..
 
Vecka 11 o 12 (12/3 till 27/3) Uggleinventering i kommunen. Första veckan är det fullmåne och veckan därpå måne i nedan. Vi lyssnar efter ugglor båda veckorna för att se om det är någon skillnad på ropaktiviteten. Vi kommer att dela upp oss på små grupper och bevaka de områden vi inveneterat tidigare år. Anmälan om deltagande till Sören.
 
Lördagen 14 maj kl 07-15.Vi gör ett besök i Fjärdhundraland och blir guidedade av Kalle Källebrink vid ett par våtmarkslokaler som är under restaurering.
 
Söndagen den 22/5 kl 09-12. "Den biologiska mångfaldens dag". Vi håller öppet hus vid vårt Lona-projekt vid Djupen. Vi berättar om pågående studier samt diskuterar området framtida utveckling. Vi gör några mindre vandringar till intressanta miljöer. Medtag eget fika.
 
 
Söndagen den 19/6 ml 13-17. De vilda blommornas dag. Vi arrangerar tillsammans med Naturskyddsföreningen och Botaniska Föreningen i Västmanlands län en blomstervandring i markerna kring Lönnbromossen. Det blir en lätt vandring på ca 2 km. Medtag eget fika.
 
Lördagen 2 juli. Designern Jannica Hagfors ställer ut kreationer i Stenhuset Surahammar lördag 2 juli till söndag 31 juli.
Kollektionen ’Den blå timmen’ är skapad i Vita skolan, Naturklubbens lokal och fotad i Ramnässkogen.
Naturklubbens medlemmar är välkomna på vernissage lördagen den 2 juli kl 13,30
 
Söndagen den 28/8. Kl 09-13. Slåttergille vid Lönnbromossen. Ett samarrangemang med Hembygdsföreningen. Kom gärna utklädda så som "slåtterfolk" klädde sig för 100 år sedan. Klubben bjuder på 10-kaffe och fältlunch
 

 Program 2021

 
Tisdag 2/11       Slåtter vid Läkärret. Vi träffas kl 13:00 och slåttrar gräset vid Läkärret i Djupebo. Ta med eget fika.
 
Lördagen 6 /11.  Fågelutflykt. Vi åker runt för att försöka få se tallbit samt de tre korsnäbbsarterna. Medtag eget fika. Kl 09-12
Samling COOP-parkeringen. 
 
Tisdagen 16/11   Naturklubben håller årsmöte. Coronapandemin har nu avtagit så mycket att vi arrangerar det framflyttade årsmötet 2021 till den här dagen . Vi genomför det i Vita skolan kl 15-17. Vi fortsätter med försiktighetsåtgärder. Därför får du ta med eget fika. Den som känner sig snuvig/hängig samt den som inte är vaccinerad mot covid ombeds stanna hemma,                                                     
Söndagen 28/12. Kvällsträff i Vita skolan kl 15-17. Vi lär oss om Artportalen samt diskuterar ett talltite-projekt. Medtag eget fika.
 
Söndagen den 5/12. Vi träffas vid Öbjörke Bergtull  kl 13-15 och pratar aktuellt i naturen samt grillar korv.. Medtag något att sitta på samt eget kaffe och grillkorv.
 
 

 

Höstens program

Höst/vinterprogrammet 2014-15

03.01.2015 00:00
Januari Fre 16/1 Kl 19.00 Klubbmöte. "Vandra med vargar", ett bildprogram av Lars Gabrielsson.   Februari Fre 13/2 kl 19.00 Årsmöte. Medlemmarnas bildkväll. Tag med egna bilder och berätta vad du upplevt i naturen under året som gått.    

Höstprogrammet

19.09.2014 20:00