Fårbete för en trevligare miljö vid f.d. kraftstationsområdet i Ramnäs


Naturklubben tillsammans med Ramnäs-Virsbo Hembygsförening önskar göra grönområdet vid f.d. Kraftstationen vid Slussen i Ramnäs mycket vackrare och mer besöksvärt. Vi planerar att använda en metod   med betande djur. Genom att sätta upp två hagar där det kan gå betande får, kommer området att bli det önskvärda. Gångstigen kommer att finnas kvar och gå fram mellan hagarna. Markägarna Ramnäs Bruk, Kanalbolaget och Surahammars kommun är involverade och positiva till projektet.

Har du frågor/funderingar kring våra planer så hör gärna av dig till oss. Skicka i så fall gärna ett mail till vår hemsida här.

Det här är ett första delprojekt i att förbättra hela området kring Strömsholms kanal i Ramnäs med promenadstigar, broar, info-skyltar mm. Vi har sökt ekonomiska medel till fårhagarna och väntas få svar någon gång i januari 2015. I januari 2015 fick vi svar att ansökan om ekonomiskt bidrag hade bifallits. Målet var att hagarna skall stå klara till betessäsongen börjar 2015. Under förvåren 2015 meddelade den tänkta fårägaren att de skulle flyttade från trakten. Vi söker nu efter en ny fårägare som vill gå med i projektet.