Lönnbromossen

 
Oktober 2018
 
Slyröjning har genomförts på Lennarts äng under månaden.
 
Augusti 2018
 
Slåttergillet söndagen den 26 augusti
 
SMHI hotade med regn och åska under större delen av dagen och vid sjusnåret såg det ut att kunna slå in. Men timmen senare dök blåa fält upp på himmeln. Seppo hade med sig klubbens Partytält och när det var uppställt slutade det regna och det blev en härlig dag ute på Lönnbromossen.
Mycket av gräsmarken hade redan slagits och gräset skulle nu räfsas ihop och köra bort. Den torra sommaren hade gjort att gräsväxtligheten inte var lika frodig som tidigare år och när dessutom 16 medlemmar ställde upp och jobbade blev vi lätt klara vid utsatt tid.
Klubben bjuder ju på kaffe och fältlunch och som tidigare år var det Gudrun som jobbat med detta. Ej utarbetade, mycket god mat och trevlig samvaro kännetecknade detta slåttergille. Vi kunde alla vara mycket stolta och nöjda över resultatet. Där låg nu ängen och myren nyslåttrad och grön inför nästa vår och sommar. Förhoppningsvis till fromma för ängsväxterna och fjärilarna.
 
Lönnbromossen är ju ett kärnområde i landskapet för väddnätfjärilen och fjärilens värdväxt är ängsvädden. Vår målsättning med slåttern är att odla ängsvädd och det är inte så lätt som man kan föreställa sig. Det verkar som att växten är aptitlig för fjärilarna först under andra året, vilket innebär att vi inte kan slå hela området varje år. Dessutom kan väddnätfjärilarna översomra som larv och kan behöva samma planta minst två år. Vår metod är därför att undvika slåtter på ca 1/3 av ängen varje år.
 
Tiokaffe under eken vid Lönnbromossen
 
Gudrun dukar upp inför fältlunchen.
 
Arbetet igång för fullt - i ett strålande sensommarväder.
 
 
Jobbet inför slåttergillet
 
 
 
Vecka 34. Myrslåtter vid Lönnbromossen. Många timmars arbete utfördes under vecka 34. Seppo körde slåtterbalken på de öppna ytorna och Sören slog med lie och röjde buskar med röjsåg där slyvegetationen var tät. På torsdagskvällen var vi klara med slåttern och nu väntar söndagens såttergille.
 
 
 
Vecka 33. Dags för slåtter av ängsmarken. Den mycket varma och torra sommaren har gjort att växtligheten inte är lika frodig och högvyxen som tidigare år. Här en utsikt mot den norra delen av ängsmarken.