Ny rödlista

Igår 28/4 presenterade Artdatabanken den nya rödlistan som skall täcka perioden fram till 2020. Flera tråliga förändringar har införts i rödlistan. Förändringar som vi sett även här i vår trakt. Redan på 1990-talet minskade antalet häckande starar i våra holkar och från flera boende på landet utanför tätorterna fick jag frågor om vart staren tagit vägen. Nu är staren införd på rödlistan som Nära hotad - tråkigt att det går så med en av våra tidigare så vanliga fåglar.

Duvhöken har vi också noterat minska och nu är duvhöken införd på rödlistan.

Spillkråkan ser och hör vi allt mer sällan - nu är spillkråkan införs på rödlistan.

Gulsparven. Vi har märkt att arten är allt ovanligare men att det skulle vara så illa som att den är införd på rödlistan som hotad i vårt land blev en överraskning.

Sävsparven. Än mer överraskande är att också sävsparven nu är en art som är på väg bort - den är införs som hotad i rödlistan.

Gröngölingen har kommit in på listan som Nära hotad.

Kungsfågeln är med på listan som hotad.

Det går alltså dåligt för den svenska fågelfaunan och det beror på skogsavverkningarna och igenväxningen av jordbrukslandskapet.

Det finns också några positiva förändringar. Drillsnäppa, nattskärra och göktyta har tagit bort från listan och får därför anses som för tillfället inte hotade att falla ur den svenska häckfågelpopulationen.

Sören