Vi har under 1990 och 2000-talet noterat att fågellivet försämrats drastiskt i våra skogssjöar. Genom skogssjöarna rinner det skogsbäckar som i sin tur avvatttnar stora skogsområden. Förutom det vatten som tas upp av växter och djur så rinner det ut i Kolbäcksån och vidare ut i Mälaren. Ca 2 miljoner människor har Mälaren som sin vattentäkt.

För 100 år sedan kunde människor dricka vattnet i skogsbäckarna. Idag är det förenligt med hälsoproblem. För att vi människor skall kunna dricka vårt vattnet måste det renas genom stora kostsamma åtgärder.

I Naturklubben kommer vi de närmaste tre åren att studera biologin kring fyra av våra skogsbäckar för att inhämta mer kunskap om källorna till det vatten vi alla skall dricka.

De utvalda bäckarna är Gottricksbäcken, Kvarnbäcken, Tarmbäcken och Åskbäcken.

Vi har ansökt hos länsstyrelsen om ett Lona-bidrag på 30 000:- för att kunna genomföra studien. Vi har fått bidraget beviljat och kommer att starta upp undersökningen under april månad

Upptaktsmöte kring Skogsbäckarna

Den 22 april höll vi ett upptaktsmöte inför detta projekt. Vi beslutade att under det innevarande året inventera förekomsten av häckande våtmarksfåglar i systemen. Förekomsten av groddjur, förekomsten av bäcklevande fiskar samt trollsländor. Vi kommer att göra två perioder med Ph-mätningar av vatten i bäckarna. Alla till- och frånflöden i sjöar och tjärnar i bäcksystemen kommer att mätas under högsommar och höst.

Nu gör vi inköpen av utrustning och sedan är vi igång-spännande.