Medlemssida Gottricksbäcken

 

2017

Mätningar av pH-värden:

 

                                      9/4        30/7        15/10        

Utloppet Gottricken                      7,0                6,5                6,8                             

Utloppet Sörlången                       6,5               6,5                6,8

Utloppet Uvsjön                            6,4               6,3                6,6

Bäckkorset Gumsmossen               5,5                -                6,5

Utloppet Gottrickskärret                5,8                6,0               6,3                

 

Mätningarna gjorda av Seppo O

 

 

2016

Mätningar av pH-värden den 31 juli och 9 oktober

                                                             31 juli               9 oktober

Utloppet Gottricken                              6,2                       7,7

Utloppet Sörlången                              6,6                       7,7   

Utloppet Uvsjön                                   6,3                       7,4

Bäckkorset Gumsmossen                   5,8                       6,5

Bäckkorset Ekorrfallet                         5,7                  inget vatten

Utloppet Gottrickskärret                      5,8                      7,1

 

Seppo O 

Kommentarer från Sören: Hur skall dessa värden tolkas?                                                                                                                                                                                            

 

Provfiske 16-20 april

Provfiske med finmaskig mjärde gjordes under några dagar strax före Inloppet i Gottrickskärret. Resultatet blev endast ett antal grodor, kanske är vattnet för kallt fortfarande för att fisk ska vandra upp?

Seppo O

 

Mätningar av pH-värden den 10 april

 

Utloppet Gottricken      6,5

Utloppet Sörlången      5,9

Utloppet Uvsjön           5,7

Bäckkorset Gumsmossen   5,7

 

 

 

Bäckkorset Ekorrfallet      5,7

 Utloppet Gottrickskärret    5,7 

 

 

 

Ph-mätningrna utförda av Seppo O.

Kommentarer från Sören: Som synes finns effekten av skogsbranden fortfarande kvar i St. Gottricken med ganska bra Ph-värde. Någonting händer sedan i bäcken när Sörlången och Uvsjön ansluter. Vad är det som händer?

Resterande del av bäcken ner till Kolbäcksån sker det egentligen inte någonting varken positivt eller negativt. 

 

 

 

 

Foton från Gottricksbäcken i april 2016, tagna av Seppo O.

 Bäcken SV om Uvsjön

 

 Bäcken V om Uvsjön där LS gjort en fördämning av någon anledning

 

 Bäckkorset S Uvsjön

 

 

  Inloppet Gottrickskärret

 

  Utloppet från Gottrickskärret mot Muren

 

 2015

15 december 20115. Mitt i det fina blomsterkärret Ingelsbokärr stog detta vildsvin och intog eftermiddagsmål när vi kom. Foto Sören

 

Mätning av pH-värden den 4 oktober

6638851-1519115               Utloppet Stora Gottricken     pH 6,2

6638173-1518914               Utloppet Sörlången               pH 6,3

6638398-1518395              Utloppet Uvsjön                    pH 6,2

6637895-1517896              Bäckkorset Gumsmossen       pH 6,1

6636926-1517226              Bäckkorset Ekorrfallet          pH 6,2

6636315-1517058              Utloppet Gottrickskärret       pH 6,0

Mätningarna utförda av Seppo O

 

Ingelsbo kärr - intressant f.d. slåttermyr.I samband med växtinventering på brandfältet kollade jag lite i Ingelsbokärr som till viss del blev avbränd vid skogsbranden. Vattnet från Tallmossen och Lilla Gottricken rinner genom kärret ner i Gottricksbäcken. Jag fann bl.a. den ovanliga ullen kärrull i kärret. Se bild.

 

 

Lördagen den 11 juli 2015

Vi gjorde en ordentlig vända i området kring Gottricksbäcken på brandfältet idag. Följande kunde noteras. 

Gottricksbäcken rinner genom brandfältet väster om Uvsjön. Branden gjorde att bäckkanten rensades från ris och bråte och bäcken får åter framträda ordentligt.

Flera guldtrollsländor jagade i bäcken ute på brandfältet.

Uvsjön. En kull krickor skrämdes upp från sjöns norra ände.

Sörlången: 1 par storlom uppehöll sig i sjön. Vi kunde inte se någon unge. Även ett par fisktärna fanns där och de matade ungar på holmen.

St Gottricken: 5 par fiskmås häckade där och motade omkring med en häger som tydligen var intresserad av fiskmåsungar.

Sören o Greta

Tisdagen den 5 maj

Kollade häckande fåglar vid Uvsjön under em. det blev ett dåligt resultat. Endast 1 par kricka fanns i sjön.

Även Sörlången kollade jag igenom. Här häckade 1 par kanadagås på holmen, likaså ett fiskmåspar. I övrigt fanns ett par gräsand och 2m+1f kricka i sjön. Bra aktivitet på bävrarna kunde noteras.

Sören