Medlemssida Kvarnbäcken

Kvarnbäcken är en liten skogsbäck som avvattnar stora skogsområden kring Acktjärnsåsen och ner till Ulvramen. De biologiska värdena i bäcken är helt okända innan vi påbörjade våra studier av bäcken.

 

2017

 
Sammanställning av Ph-mätningarna 2017
      
                                                      8/4                         16/7                         7/10
 
Lilla Acktjärn                                 4,5                         3,8                            4,4     
 
Mellan Acktjärn inlopp myr           4,1              vatten saknas                      3,7         
 
Mellan Acktjärn inlopp N              4,0              vatten saknas                      3,1
 
Mellan Acktjärn utlopp                  5,3                          4,7                          5,0     
 
Stora Acktjärn inlopp                    4,5              vatten saknas                     3,9 
 
Stora Acktjärn bryggan                 4,0                          5,7                          5,2  
 
Stora Acktjärn inlopp spång          4,6                         5,8                           4,8 
 
Ulvramen inlopp                            5,0                         7,1                           6,6
 
Skogsmursvägen                          4,7             vatten saknas                      5,5
 
Kommentarer av Sören: Resultatet från 2017 ärs mätningar visar i stort sett samma som resultatet från 2015  och 2016. På det stora hela har bäcken ett PH-värde som de flesta större organismer inte kan leva i. Det anmärkningsvärda är att under sista sträckan ut i sjön Ulvramen förändras Ph-värdet till bra förhållanden. Så har det också varit de två föregående åren.
 
 
Höstmätning den 7 oktober
 

På kartan

markering

Plats

Kordinater

Datum

17-10-07

1

Kvarnbäcken

vid bänken,

Skogsmursvägen V sidan

RT90:

X 66 31 068

Y 15 15 337

5.5

 

Ulvramen, inlopp

 

RT90:

X 66 31 567

Y 15 16 364

 

6.6

3

Stora Acktjärn,

inlopp, spången NÖ sidan om sjön

RT90:

X 66 30 726

Y 15 14 917

4.8

4

Stora Acktjärn, Bryggan

RT90:

X 66 31 443

Y 15 16 364

5.2

5

Stora Acktjärn, inlopp, bäck fr Mellan Acktjärn

RT90:

X 66 31 691

Y  15 16 4416631691

3.9

6

Mellan Acktjärn,

Utlopp , SV sidan om sjön

 RT90:

X 66 31 4466631446

Y  15 16 8791516879

5.0

7

Mellan Acktjärn,

Inlopp,

N sidan om sjön

RT90:

X  66 31 539

Y 15 16 9411516941

3.1

8

Mellan Acktjärn,

Inlopp från myr, Ö sidan om sjön

RT90:

X 6631416

Y 1517160

3.7

 

9

Lilla Acktjärn,

S sidan om sjön

RT90:

X 6631385

Y 1517035

 

4.4

 
 
16 juli. Sommarmätningen genomfördes.

Jag och Torbjörn var ut och mätte i helgen. Mycket var torrlagt i stora delar av bäcken och inloppen. Enda ställe där det fanns rinnande vatten var inom naturreservatsområdet dvs där det finns skog, det som blir inloppet till Ulvramen.

Där fanns också rikligt med små små paddor/grodor som hoppade omkring. Jag har inget foto men kan gå ner och ta ett nån dag denna vecka. De var så många så vi tänkte inte på det. Tror det var paddor mest o en jag hittade, såg ut som en groda. Ca cm-stora.

4 tranor vid Stora Acktjärn. 2 tjäderhonor vid bäcken mellan Stora och mellan Acktjärn. I lilla Acktjärn simmade en Kricka, hona, ensam.

Såg en trollslända vid Stora Acktjärn, annars inga alls. Tog ett foto som jag ännu inte tittat på. Vet ännu inte om den är tillräckligt för att artbestämma. Troligtvis för blåsigt.

Pia

 

På kartan

markering

Kvarnbäcken, plats

Kordinater

Datum

17-07-16

1

Kvarnbäcken

vid bänken,

Skogsmursvägen V sidan

RT90:

X 66 31 068

Y 15 15 337

 

Helt torr i bäcken. Ingen mätning.

 

 

Ulvramen, inlopp

 

RT90:

X 66 31 567

Y 15 16 364

 

7.1                                                         Lite rinnande vatten fanns (trots att bäcken var torr innan naturreservatsgränsen)

3

Stora Acktjärn,

inlopp, spången NÖ sidan om sjön

RT90:

X 66 30 726

Y 15 14 917

5.8                                         Mätning i en liten pöl i stillastående vatten

4

Stora Acktjärn, Bryggan

RT90:

X 66 31 443

Y 15 16 364

5.7 

5

Stora Acktjärn, inlopp, bäck fr Mellan Acktjärn

RT90:

X 66 31 691

Y  15 16 4416631691

Helt torr i bäcken. Ingen mätning.

6

Mellan Acktjärn,

Utlopp , SV sidan om sjön

 RT90:

X 66 31 4466631446

Y  15 16 8791516879

4.7

7

Mellan Acktjärn,

Inlopp,

N sidan om sjön

RT90:

X  66 31 539

Y 15 16 9411516941

Helt torrt. Ingen mätning

8

Mellan Acktjärn,

Inlopp från myr, Ö sidan om sjön

RT90:

X 6631416

Y 1517160

Helt torrt. Ingen mätning

9

Lilla Acktjärn,

S sidan om sjön

RT90:

X 6631385

Y 1517035

 

3.8

 

8 april. Vårmätningen gemomfördes. 

Lite kul var att jag skrämde upp ett gräsands par som var i bäcken i skogen på väg till Mellan Acktjärn. 

På väg hem var de tillbaka på samma ställe o jag skrämde dem igen.

Pia

 

På kartan

markering

Plats

Kordinater

Datum

17-04-08

1

Kvarnbäcken

vid bänken,

Skogsmursvägen V sidan

RT90:

X 66 31 068

Y 15 15 337

4.7

 

Ulvramen, inlopp

 

RT90:

X 66 31 567

Y 15 16 364

 

5.0

3

Stora Acktjärn,

inlopp, spången NÖ sidan om sjön

RT90:

X 66 30 726

Y 15 14 917

4.6

4

Stora Acktjärn, Bryggan

RT90:

X 66 31 443

Y 15 16 364

4

5

Stora Acktjärn, inlopp, bäck fr Mellan Acktjärn

RT90:

X 66 31 691

Y  15 16 4416631691

4.5

6

Mellan Acktjärn,

Utlopp , SV sidan om sjön

 RT90:

X 66 31 4466631446

Y  15 16 8791516879

5.3

7

Mellan Acktjärn,

Inlopp,

N sidan om sjön

RT90:

X  66 31 539

Y 15 16 9411516941

4.0

8

Mellan Acktjärn,

Inlopp från myr, Ö sidan om sjön

RT90:

X 6631416

Y 1517160

4.1

 

9

Lilla Acktjärn,

S sidan om sjön

RT90:

X 6631385

Y 1517035

 

4.5

 

 2016

Kvarnbäcken 2016>>> utförda ph-mätningar

 

På kartan

markering

Plats

Kordinater

Datum

16-07-27

Datum

16-10-04

1

Kvarnbäcken

vid bänken,

Skogsmursvägen V sidan

WGS84:

59 47 56 N    

16 4 42 E

 

RT90:

X 66 31 068

Y 15 15 337

5.9

 

Torr bäck, inget  vattenflöde.

Mätte i en liten pöl.

6.2

Ulvramen, inlopp

 

WGS84:

59 47 45 N

16 4 15 E

 

RT90:

X 66 31 567

Y 15 16 364

7,3

 

Torrt inlopp. Mätte i stillastående vatten.

6.9

3

Stora Acktjärn,

inlopp,

spången NÖ sidan om sjön

WGS84:

59 48 12 N

16 5 48 E    

 

RT90:

X 66 30 726

Y 15 14 917

 

 

4.9

6.3

4

Stora Acktjärn,

Bryggan

WGS84:

59 48 8 N

16 5 48 E

 

RT90:

X 66 31 443

Y 15 16 364

5.1

5.7

5

Stora Acktjärn, inlopp, bäck fr Mellan Acktjärn

WGS84:

59 48 16 N

16 5 53 E   

 

RT90:

X 66 31 691

Y  15 16 4416631691

4.5

4.6

6

Mellan Acktjärn,

Utlopp ,

SV sidan om sjön

WGS84:

59 48 8 N

16 6 21 E

 

RT90:

X 66 31 4466631446

Y  15 16 8791516879

5.0

5.6

7

Mellan Acktjärn,

Inlopp,

N sidan om sjön

WGS84:

59 48 11 N

16 6 25 E

RT90:

X  66 31 539

Y 15 16 9411516941

4.2

3.8

8

Mellan Acktjärn,

Inlopp från myr, Ö sidan om sjön

WGS84:

59 48 7 N

16 6 39 E

 

RT90:

X 6631416

Y 1517160

4.3 ß fel avskrivet.

Skall vara 3.4

 

Knappt nåt vatten, stillastående

3.8

9

Lilla Acktjärn,

S sidan om sjön

WGS84:

59 48 6 N

16 6  31 E

 

RT90:

X 6631385

Y 1517035

 

4.4

4.9

 Ph-mätning straxt efter snösmältningen i området kring Kvarnbäcken. Genomfördes 4 april av Pia Hagfors och Torbjörn Holmstedt. Det saknas uppgifter från bryggan vid St Acktjärn.

Som synes är det mycket låga Ph-värden i bäcksystemet. Om vi jämför med mätresultaten från föregående sommar och höst så ser det inte bättre ut.  Frågan är om det överhuvudtaget kan reproduceras liv i denna bäck. 

Kommentarer har skrivits av Sören.                                                                           

 

Kvarnbäcken PH-mätningar
2016
         
Mätpunkt  Plats Koordinater       4/4 27 juli  4 okt   
1 Vid bänken, Skogsmursvägen 6631067-1515336   4,8 5,9    6,2  
2 Ulvramen inlopp     5,3 7,3     6,9  
3 St. Acktjärn inlopp spången 6631544-1516380   5,1  4,9    6,3  
4 St. Acktjärn, bryggan       5,1          5,7  
5 St. Acktjärn, inlopp bäck 6631380-1516440   4,4         
6 Mellan Acktjärn, utlopp      5,0      
7 Mellan Acktjärn, inlopp      4,6      
8 Mellan Acktjärn, inlopp från myr      4,2      
  L. Acktjärn, utlopp      4,7

 

 

 

 

 

 

2015                                                                                 

Kvarnbäcken PH-mätningar 2015

 

 

 

 

 

Mätpunkt  

Plats

Koordinater           

08-nov

  12-jul

08-jul

 

1

Vid bänken, Skogsmursvägen

6631067-1515336

 5,3

   4,7

 4,9

 

2

Ulvramen inlopp

 

  5,8

    5,4

 

 

3

St. Acktjärn inlopp Spången

6631544-1516380

  5,1

    4,7

  4,9

 

4

St. Acktjärn, bryggan

 

  5,3

    5,0    

  4,9

 

5

St. Acktjärn, bäck

6631380-1516440

  4,4

    4,4

  4,4

 

6

Mellan Acktjärn, utlopp

 

   5,6

 

 

 

7

Mellan Acktjärn, inlopp

 

   4,0

 

 

 

8

Mellan Acktjärn, inlopp från myr

 

   4,3

 

 

 

9

L. Acktjärn, utlopp

 

   5,1

 

 

 

  https://naturklubben.net/_files/200001842-4270f436d7/Kvarnb%C3%A4cken.png

   Karta som visar Kvarnbäcken sträckning genom skogslandskapet. Siffror anger mätpunkter.

 

 

Miljöbild vid mätpunkt 6. Mellan Acktjärn. Foto 21/6 2015

 

 

Miljöbild där Kvarnbäcken meandrar fram genom skogslandskapet mellan Skogsmursvägen och Stora Acktjärn. 15/5 2015

Samtliga uppgifter från Pia H

14 juli2015

Lyckades fota några trollsländor som gått att artbestämma vid Mellan Acktjärns
utlopp. Det var en hel del trollsländor där men de är svåra att fånga på
bild.

Rapport ang skogsbäckarna och Kvarnbäcken.
 
Ph-värden

 

   Pudrad kärrtrollslända. Arten är upptagen i EUs Habitatdirektiv och den indikerar värdefulla vattenmiljöer.

 

 

   Pudrad smaragdflickslända

 

   Citronfläckad kärrtrollslända hona. Även denna art är upptagen i EUs Habitatdirektiv och indikerar värdefulla småvatten i skogslandskapet.

 

12 juli 2015:
Rapport från Ph-mätning vid 6 platser utefter Kvarnbäcken.                                                               
Kordinater: 

6631067 -1515336    Ph 4,7   Kvarnbäcken vid bänken     
6631544-1516380     Ph 4,7   Bron vid Stora Acktjärn     
6631380-1516440     Ph 4,4   Bäcken som är inlopp till St. Acktjärn  
                                 Ph 4,7   Utlopp i Mellan Acktjärn                           
                                 Ph 5,4   Bäck som är inlopp i Ulvramen
                                 Ph 5,0   Stora Acktjärns brygga

Pia H

 

Trettonprickig nyckelpiga väster Stora Acktjärn utefter Kvarnbäcken, 16/5 2015

 

 

Denna vackra skalbagge heter Gonioctena viminalis och är relativt allmän. Den har tidigare hittats i grannområdet Sandtorp och Skogsmuren.

 

 

Ockragul rovmätare sedda och fotad 2/8 2015 öster om Mellan Acktjärn. Aten har noterats 2 ggr tidigare i kommunen enligt Artportalen.

 

8 juli 2015

Vi var upp till Kvarnbäcken och kallibrerade Ph-mätning idag. Vi mätte Ph-värdet på tre platser i bäcken och blev förvånade över det mycket låga Ph-värdet. 5,1 - 4,5 och 4,4 gör ingen glad. Nu hade det regnat mycket kraftigt under dagen varför vi misstänkte att det var orsaken till det dåliga resultatet. Torbjörn var med och förevigade vår lilla utbildning i Ph-mätning. Se bilderna här under.

 

https://ramnas-virsbo-naturklubb.webnode.se/_files/200001729-e0665e14db/DSC_0357.JPG

Pulver och vatten för att fixa en grundvätska att mäta från.

https://ramnas-virsbo-naturklubb.webnode.se/_files/200001730-d55b7d65a8/DSC_0409.JPG

https://ramnas-virsbo-naturklubb.webnode.se/_files/200001731-3b8d53c86d/DSC_0449.JPG

Det gäller att vara noga och inte förivra sig.

https://ramnas-virsbo-naturklubb.webnode.se/_files/200001732-a5810a677c/DSC_0491.JPG

https://ramnas-virsbo-naturklubb.webnode.se/_files/200001735-e4d72e6cda/DSC_0517.JPG

Man kan ju undra vem av mätarna som anger rätt resultat.

https://ramnas-virsbo-naturklubb.webnode.se/_files/200001737-dcd14dec52/DSC_0712.JPG

https://ramnas-virsbo-naturklubb.webnode.se/_files/200001738-6747668400/DSC_0683.JPG

https://ramnas-virsbo-naturklubb.webnode.se/_files/200001740-abaf9aca8b/DSC_0585.JPG

Tunga moln över Lilla Acktjärn och Seppo konstaterar att det var för lågt Ph-värde i sjön för att bada.

https://ramnas-virsbo-naturklubb.webnode.se/_files/200001741-4a9094c86b/DSC_0564.JPG

Här har vi hittat bäcken mellan Mellan Acktjärn till Stora Acktjärn - kul! Nu blir det mäta av!

 

https://ramnas-virsbo-naturklubb.webnode.se/_files/200001736-09bf90abbc/DSC_0526.JPG

 

 

3 maj 2015

Fick denna bilder av Solveig H som visar vad som mötte dem när de var ute och inventerade vid Kvarnbäcken.

 

https://ramnas-virsbo-naturklubb.webnode.se/_files/200001696-6318c64143/063.JPG

Hårremmen reste sig av obehag när dom fick se eländet. Syntes på hundarna att dom förstod att något felaktigt pågår mot naturen.

hälsningar Solveig i Sand.

 

2014-12-31

Jag fick några foton av Solveig i Sandtorp. De var spårstämplar på Kvarnbäcken is där bäcken rinner under skogsvägen mellan Sandtorp och Skogsmuren. Hon ville få arttillhörigheten bekräftad. Vid en snabb titt föreslog jag bäverspår. Solveig stod på sig och jag fick titta närmare på bilderna. Bävern har mycket större bakfot än framfot och på bilderna ser tassarna ut att vara lika stora. Efter konsultation med Solveig om spårens storlek så lutar det mer åt att det är spår efter en utter.

Ytterst sensationellt med en utter i Kvarnbäcken.

https://ramnas-virsbo-naturklubb.webnode.se/_files/200001620-2bb3f2cae4/016.JPG

https://ramnas-virsbo-naturklubb.webnode.se/_files/200001621-7f8e4808b0/022.JPG

Foton: Solveig Hagfors

Karta som visar Kvarnbäcken sträckning genom skogslandskapet. Siffror anger mätpunkter.

https://ramnas-virsbo-naturklubb.webnode.se/_files/200001813-37c9238c98/2015-07-12%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Miljöbild.%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Mellan%20Acktjärn.%20Punkt%206.JPG

Miljöbild vid mätpunkt 6. Mellan Acktjärn. Foto 21/6 2015

https://ramnas-virsbo-naturklubb.webnode.se/_files/200001815-cc819cd7c5/2015-05-15%202%20Miljöbild.%20%20Kvarnbäcken%20mellan%20Skogsmursvägen%20Ö%20mot%20St%20Acktjärn.JPG

Miljöbild där Kvarnbäcken meandrar fram genom skogslandskapet mellan Skogsmursvägen och Stora Acktjärn. 15/5 2015

Samtliga uppgifter från Pia H

14 juli2015

Lyckades fota några trollsländor som gått att artbestämma vid Mellan Acktjärns
utlopp. Det var en hel del trollsländor där men de är svåra att fånga på
bild.

Rapport ang skogsbäckarna och Kvarnbäcken.
 
Ph-värden

 

https://ramnas-virsbo-naturklubb.webnode.se/_files/200001743-4c3b74e2d7/048%20-%20Pudrad%20kärrtrollslända%20borde%20vara.JPG

   Pudrad kärrtrollslända. Arten är upptagen i EUs Habitatdirektiv och den indikerar värdefulla vattenmiljöer.

 

https://ramnas-virsbo-naturklubb.webnode.se/_files/200001744-ca3d6cb3a2/186%20Pudrad%20smaragdflickslända.JPG

   Pudrad smaragdflickslända

 

https://ramnas-virsbo-naturklubb.webnode.se/_files/200001745-5e43a5f3c9/060%20Citronfläckad%20kärrtrollslända.JPG

   Citronfläckad kärrtrollslända hona. Även denna art är upptagen i EUs Habitatdirektiv och indikerar värdefulla småvatten i skogslandskapet.

 

12 juli 2015:
Rapport från Ph-mätning vid 6 platser utefter Kvarnbäcken.                                                               
Kordinater: 

6631067 -1515336    Ph 4,7   Kvarnbäcken vid bänken     
6631544-1516380     Ph 4,7   Bron vid Stora Acktjärn     
6631380-1516440     Ph 4,4   Bäcken som är inlopp till St. Acktjärn  
                                 Ph 4,7   Utlopp i Mellan Acktjärn                           
                                 Ph 5,4   Bäck som är inlopp i Ulvramen
                                 Ph 5,0   Stora Acktjärns brygga

Pia H

 

https://ramnas-virsbo-naturklubb.webnode.se/_files/200001814-75f2676ee0/2015-05-16%20%20Trettonprickig%20nyckelpiga%20%20%20Hippodamia%20tredecimpunctata.%20%20Kvarnbäcken%20mellan%20Skogsmursvägen%20Ö%20mot%20St%20Acktjärn.JPG

Trettonprickig nyckelpiga väster Stora Acktjärn utefter Kvarnbäcken, 16/5 2015

https://ramnas-virsbo-naturklubb.webnode.se/_files/200001816-e5f36e6e96/2015-06-09%20%20Gonioctena%20viminalis.%20%20Kvarnbäcken.%20Bänken.%20Punkt%201.JPG

Denna vackra skalbagge heter Gonioctena viminalis och är relativt allmän. Den har tidigare hittats i grannområdet Sandtorp och Skogsmuren.

https://ramnas-virsbo-naturklubb.webnode.se/_files/200001811-b96e3bb64a/2015-08-02%20Ockragul%20rovmätare.%20Mellan%20Acktjärn.%20Punkt%206.JPG

Ockragul rovmätare sedda och fotad 2/8 2015 öster om Mellan Acktjärn. Aten har noterats 2 ggr tidigare i kommunen enligt Artportalen.

8 juli 2015

Vi var upp till Kvarnbäcken och kallibrerade Ph-mätning idag. Vi mätte Ph-värdet på tre platser i bäcken och blev förvånade över det mycket låga Ph-värdet. 5,1 - 4,5 och 4,4 gör ingen glad. Nu hade det regnat mycket kraftigt under dagen varför vi misstänkte att det var orsaken till det dåliga resultatet. Torbjörn var med och förevigade vår lilla utbildning i Ph-mätning. Se bilderna här under.

 

https://ramnas-virsbo-naturklubb.webnode.se/_files/200001729-e0665e14db/DSC_0357.JPG

Pulver och vatten för att fixa en grundvätska att mäta från.

https://ramnas-virsbo-naturklubb.webnode.se/_files/200001730-d55b7d65a8/DSC_0409.JPG

https://ramnas-virsbo-naturklubb.webnode.se/_files/200001731-3b8d53c86d/DSC_0449.JPG

Det gäller att vara noga och inte förivra sig.

https://ramnas-virsbo-naturklubb.webnode.se/_files/200001732-a5810a677c/DSC_0491.JPG

https://ramnas-virsbo-naturklubb.webnode.se/_files/200001735-e4d72e6cda/DSC_0517.JPG

Man kan ju undra vem av mätarna som anger rätt resultat.

https://ramnas-virsbo-naturklubb.webnode.se/_files/200001737-dcd14dec52/DSC_0712.JPG

https://ramnas-virsbo-naturklubb.webnode.se/_files/200001738-6747668400/DSC_0683.JPG

https://ramnas-virsbo-naturklubb.webnode.se/_files/200001740-abaf9aca8b/DSC_0585.JPG

Tunga moln över Lilla Acktjärn och Seppo konstaterar att det var för lågt Ph-värde i sjön för att bada.

https://ramnas-virsbo-naturklubb.webnode.se/_files/200001741-4a9094c86b/DSC_0564.JPG

Här har vi hittat bäcken mellan Mellan Acktjärn till Stora Acktjärn - kul! Nu blir det mäta av!

 

https://ramnas-virsbo-naturklubb.webnode.se/_files/200001736-09bf90abbc/DSC_0526.JPG

 

 

3 maj 2015

Fick denna bilder av Solveig H som visar vad som mötte dem när de var ute och inventerade vid Kvarnbäcken.

 

https://ramnas-virsbo-naturklubb.webnode.se/_files/200001696-6318c64143/063.JPG

Hårremmen reste sig av obehag när dom fick se eländet. Syntes på hundarna att dom förstod att något felaktigt pågår mot naturen.

hälsningar Solveig i Sand.

 

2014-12-31

Jag fick några foton av Solveig i Sandtorp. De var spårstämplar på Kvarnbäcken is där bäcken rinner under skogsvägen mellan Sandtorp och Skogsmuren. Hon ville få arttillhörigheten bekräftad. Vid en snabb titt föreslog jag bäverspår. Solveig stod på sig och jag fick titta närmare på bilderna. Bävern har mycket större bakfot än framfot och på bilderna ser tassarna ut att vara lika stora. Efter konsultation med Solveig om spårens storlek så lutar det mer åt att det är spår efter en utter.

Ytterst sensationellt med en utter i Kvarnbäcken.

 

Foton: Solveig Hagfors