Besöks- och Infocenter i Ramnäs med anledning av den stora skogsbranden sommaren 2014

Sedan i september 2014 (efter att skogsbranden släckts) har vi tillsammans med lokala företagare och Surahammars kommun diskuterat hur vi på bästa sätt skall ta emot besökande människor de kommande åren. Vi har förstått att intresset bland allmänheten är mycket stort att besöka brandområdet.

2017

15 oktober. Nu har Besökscentret stängt för säsongen.
 
Besökscentret har haft öppet varje fredag och lördag mellan kl 11-14 med gratis inträde för allmänheten från den 12 maj till 14 oktober.

2016

15 oktober
 
Nu har Besökscentret stängt för säsongen. Bokade grupper tas dock emot.
 

Maj

Många människor har under månaden besökt Besökscentret Elden och Skogen för att få senaste informationen om hur skogen åter blir skog. Därefter beger de sig ut i brandområdet för att med egna ögon se hur naturen snabbt återhämtar sig.

April

Besökscentret kommer att öppna inför sommar- och höstsäsongen den 12 maj. Det gör de i samband med ett arrangemang där SVT-meterologen Hellen Tronstad kommer och håller föredrag om "Vädret nu och 100 år framåt". Föredraget tar också upp klimatförändringen och skogsbränder. Se Besökscentrets hemsida eldenoskogen.se

Besökscentret kommer att ha öppet varje fredag och lördag mellan kl 11:00 och 15:00. Övriga tider öppnar de på beställning.

Februari

Besökscentret Elden och Skogen har nu ombildats till en ideell förening. Mer info kommer att finnas på Besökscentrets hemsida som håller på att arbetas fram.

2015

Tidigare information kring Besökscentret. 

Besökscentret har stängt för dagligt öppethållande från den 15 oktober

Efter den 15 oktober och hela vintern tar Besökscentret endast emot grupper som förbokar ett besök i centret. Boka besök kan du göra på tel: 0220-380 90.

Besökscentret kommer att öppna i vår igen.

Den 6 nov träffades alla som jobbat med och i Besökscentret. Vi stämde av hur volontärerna kände att arbetet fungerat och avslutade med gemensam lunch. En mycket trevlig sammankomst.

 

 

Besökscentret "Elden och Skogen" öppet varje dag mellan kl 13:00 och 17:00

Den första augusti, i vackert sommarväder öppnades Besökscentret. Efter invigningstal av Lena Oderstad-Andersson, räddningsledaren vid skogsbranden Lars-Göran Uddholm och representant för framtiden Isabelle Axelsson invigdes Besökscentret i Ramnäs. Centret fylldes snabbt med intresserade besökare.

Besökscentrets fokus ligger på "Skogen och Elden" in i framtiden. De närmaste åren kommer mycket att handla om det som sker ute på det stora brandfältet. Hur skogen åter blir skog. Besökscentret håller öppet varje dag fram till 15 oktober mellan kl 13:00 och 17:00 och det ombesörjs av medlemmar i Naturklubben och Ramnäs-Virsbo hembygdsförening. Det är gratis inträde i Besökscentret. Besökscentret har ett nära samarbete med Ramnäs Hotell&konferens där det finns tillgång till kaffe, mat och övernattningsmöjligheter. Besökscentret har också ett nära samarbete med Nordic Safari för att kunna erbjuda guidningar ute i brandområdet.

Medlemmar i Naturklubben och Hembygdsföreningen jobbar som volontärer i Besökscentret.

I "historierummet" finns en modell att beskåda av vårt skogslandskap under de senaste 20 000 åren. Modellen har uppförts av tre utexaminerade studenter från MDH.

Välkomna att besöka Besökscentret!

Riksettan öppnas

Söndagen den 4 oktober kl 10:00 öppnas Riksettan (vägen mellan Gammelby och Sörhörende) genom Hälleskogsbrännan. Personal från länsstyrelsen kommer att finnas på plats vid P-platsen vid Grävlingberget och svara på frågor fram till kl 14:00

Besökscentret i Ramnäs kommer att ha öppet mellan kl 10:00 till 17:00 den dagen, då vi tror att många människor kommer att röra sig i området.

Den 4 oktober är ju också "kanelbullens dag". Ramnäs Hotell&konferens kommer då att erbjuda fika med bl.a. kanelbulle för endast 50:-

  

Besökscentret öppnar den 1 augusti

Ramnäs Hotell& konferens var centra för räddningsledning och media under själva skogsbranden och skulle därför vara en självklar plats även för ett Besökscentra. Där har vi nu tillgång till lokaler och har påbörjat arbetet med att bygga upp ett Informationscentra. I samarbete med ett liknande Besökscentrer i Västerfärnebo hoppas vi kunna tillgodose besökares kunskapstörst kring den stora skogsbranden. I Ramnäs fokuserar vi på skogen och elden och i Västerfärnebo kommer fokus att ligga på människorna, före-under och efter branden. 

Besökscentret i Ramnäs kommer att heta "Elden och Skogens Besökscenter" och kommer att öppna den 1 augusti, ett år efter branden. Invigningen sker kl 13:00. Besökscentret i Ramnäs kommer därefter att ha öppet varje dag mellan kl 13-17 fram till 15 oktober. Då tas nytt beslut beroende på besöksfrekvensen.

Besökscentret i Västerfärnebo öppnar nästa år.

Arbetsgruppen som jobbat med Besökscentret i Ramnäs är Lena Oderstad-Andersson/Ramnäs Hotell&konferens, Lars Gabrielsson/Nordic Safari, Hans Zwicknagel/Västmanlands Brandskyddsförening och Sören Larsson/Ramnäs-Virsbo Naturklubb. Till det kommer ytterligare många personer som hjäper till med olika uppgifter.