Usträngsbo

 
Vi har under sommaren 2017 noterat att Fågeltäppa i Usträngsbo håller på att växa igen, eftersom det saknas betesdjur (nötboskap). Det här kan innebära att beståndet av väddnätfjäril som lever där kan komma att försvinna. Likaså den intressanta svampfloran med bl.a. praktvaxing får svårt att överleva.
 
Under hösten kontaktade vi markägaren för att höra vilka planer som fanns för området. Det visade sig att markägaren också var bekymrad för att hagen skulle växa igen. Vi kom överens om att vi på ideell basis skall försöka stoppa ingenväxningen av lokalen. Den 31/10 tecknade Vi och markägaren en överenskommelse där vi arrenderar området för att sedan bedriva naturvård med målsättningen att bevara den rika fjärilfaunan och svampfloran i området.
 
23/10  Jag fotade några miljöer i Fågeltäppa för att kunna se miljöförändringen med vårt naturvårdsjobb. Här publiceras några av dessa miljöerbilder. (SLN)
 
Miljöbild från äggboden mot öster.
 
 
 
Miljöbild från Stentäppa mot nordost
 
Miljöbild från äggboden med byvägen ner mot gården
 
 
4/11. Tom Sävström röjde upp enbuskar och slyvegetation kring betåndet av praktvaxing i området.
12/11.  Sören och Greta röjde bort liggande och döda  enbuskar. Det var snö på marken och därför inte möjligt att röja övrig vegetation.