Usträngsbo

2018

Juli:
I helgen kommer åter nötkreatur att beta på ängarna i Usträngsbo. Det är Ramnäs lantbruk som skrivit ett femårsavtal med markägaren för skötsel av hagmarkerna vid Usträngsbo. 
I Fågeltäppa har vårt arbete med att utrota blomsterlupiner fortsatt.. 
 
Mycket stora och fina bestånd av rödklint växer i Fågeltäppa och inte oväntat sitter det mindre bastardsvärmare (NT) och suger nektar på blommorna. 
Den extrema torkan har gjort att jag varit tvungen att åka upp till Usträngsbo och vattna på mosippan en gång i veckan.
Juni:
 
 Under juni har mycket arbete lagts ner i Fågeltäppa på att utrota blomsterlupin som kommit in i ängen. Åtskilliga säckar med lupiner har plockats bort och forslats bort från ängen.
Ganska mycket väddnätfjärilar (som mest 20 ex en kväll) har flugit i ängen under första halvan av månaden
 
Norra delen av Fågeltäppa i sommarskrud
 
Maj: 
Mosippan har försvunnit under vintern men i början av månaden hittades en liten grön stam som kan vara mosippan. Ett betesskydd satttes upp runt den förmodade plantan.

2017

 
Vi har under sommaren 2017 noterat att Fågeltäppa i Usträngsbo håller på att växa igen, eftersom det saknas betesdjur (nötboskap). Det här kan innebära att beståndet av väddnätfjäril som lever där kan komma att försvinna. Likaså den intressanta svampfloran med bl.a. praktvaxing får svårt att överleva.
 
Under hösten kontaktade vi markägaren för att höra vilka planer som fanns för området. Det visade sig att markägaren också var bekymrad för att hagen skulle växa igen. Vi kom överens om att vi på ideell basis skall försöka stoppa ingenväxningen av lokalen. Den 31/10 tecknade Vi och markägaren en överenskommelse där vi arrenderar området för att sedan bedriva naturvård med målsättningen att bevara den rika fjärilfaunan och svampfloran i området.
 
23/10  Jag fotade några miljöer i Fågeltäppa för att kunna se miljöförändringen med vårt naturvårdsjobb. Här publiceras några av dessa miljöerbilder. (SLN)
 
Miljöbild från äggboden mot öster.
 
 
 
Miljöbild från Stentäppa mot nordost
 
Miljöbild från äggboden med byvägen ner mot gården
 
 
4/11. Tom Sävström röjde upp enbuskar och slyvegetation kring betåndet av praktvaxing i området.
12/11.  Sören och Greta röjde bort liggande och döda  enbuskar. Det var snö på marken och därför inte möjligt att röja övrig vegetation.