På gång

Under våren sommaren kommer länsstyrelsen att arrangera ett par exkursioner med småkryp som ämne.
 
 

Gnagguidning 7 maj 2017

Många olika arter av insekter lever stora delar av sina liv under barken på träd. Många av dessa arter är mycket svåra att få se som fullbildade skalbaggar. Men vi kan ändå få veta vilka arter som lämnat de vackra och särpräglade mönster i trädens ved genom att alla lämnar artspecifika spår. Spåren kan också berätta mycket om artens livscykel och ibland även individens liv. Kanske slutade livet redan som puppa, uppäten av en rovstekel?

Mötesplats: Parkeringsplatsen vid naturreservatet Fermansbo urskog

Tid: 10.00

Om: Åke Lindelöw, en av Sveriges främsta entomologer (insektsexpert) kommer ta oss med på en tur i skogen med fokus på spår i bark och ved. Vi kommer gå längs stigarna i Fermansbo urskog, ibland kanske även utanför stigen, för att titta på spännande lämningar av vanliga och förhoppningsvis ovanliga insekter.

Ta med: fika. Om du vill, kamera och anteckningsblock och penna.

Ta på: kängor eller stövlar och kläder efter väder

 

 
 

Spindelguidning 4 juni 2017

Spindlar finns överallt omkring oss. Åsikterna om spindlar är ofta starka - men oavsett om vi älskar eller hatar dem finner vi dem ofta väldigt fascinerande! Den här exkursionen kommer att ge en liten inblick i spindlarnas värld, med fokus på enklare bestämning, våra vanligaste spindelfamiljer, olika levnadssätt, och faktabakgrunden (eller bristen på den) till några av de vanligaste missförstånden och myterna om spindlar.

Mötesplats: dansbanan på Djäkneberget

Tid: 11.30

Om: Kajsa Mellbrand, ekolog och araknolog (spindelexpert) kommer till Västerås från Gotland för att berätta allt som är värt att veta om spindlar. Vi börjar med en samling där vi äter medhavd lunch/matsäck och pratar lite om hur och var vi kan hitta spindlar som vi därefter tittar på och lär oss mer om. Barn som vuxna är välkomna att leta efter, titta på, prata om spindlar. Och spela spindelbingo!

Ta med: lunch och fika, anteckningsblock och penna om du vill. Om du har, ta med fjärilshåv, luppar, insektsburkar, ljusa paraplyer, litteratur och/eller massor av små burkar.

Ta på: kläder efter väder.