Antalet fåglar i tätorterna

 

                Projekt stannfåglar i våra tätorter

Helgen 12-13 januari kommer fågelintresserade att gå runt och räkna antalet fåglar i våra tre tätorter Virsbo, Ramnäs och Surahammar.  Det är intressant och blir värdefullt att få kunskaper om vilka arter och hur många individer av varje art som uppehåller sig i våra tätorter under vintern. Det rör sig främst om våra stannfåglar och därtill ett antal invasionsfåglar som stannar till här vissa år. Innevarande vinter är det t.ex. gråsiskan som invaderar trakten..  
Virsbo och Ramnäs har inventerats klart under helgen 12-13/1. Surahammars tätort inventerades klart under vecka 4. Nu pågår sammanställning av det digra resultatet.

Gnienområdet är det mest intressanta och värdefulla fågelområdet iinom Surahammars kommun.Vi har en dagbok från området där Du kan läsa vad som ses och vad som händer i området.

Läs mer under "Fåglar, Medlemssida, Gnien-dagbok".

Kontakta oss