Projekt Ramnäsströmmen

Den gamla anläggningen Spången är nu riven. Fundamenten håller på att byggas och därefter skall bron läggas på. I samband med uppförandet av  den nya Spången är det aktuellt att även titta på andra anläggningar i området som har med besöksnäringen i området att göra. I Naturklubben har vi startat en studiecirkel som rör natursektorn i området. Vill Du veta mer, klicka här!

Gnienområdet är det mest intressanta och värdefulla fågelområdet i kommunen.Vi startar nu en dagbok från området där Du kan läsa vad som ses och vad som händer i området.

Läs mer under "Fåglar, Medlemssida, Gnien-dagbok".

Kontakta oss