Korta utflykter med Naturklubben på onsdagar

Vi fortsätter under sommaren med den spontana korta utflyktverksamheten där besök vid något aktuellt/ intressant naturområde som sällan brukar besökas av medlemmarna. Utflykterna blir 2-3 timmar och annonseras på vår SMS-lista..

 

Fågeltornskampen 4 maj 2024

+1 grad på morgonen och hela +23 grader vid hemgång från Högbyladan. Vi hade haft en vädermässigt härlig vårdag med solsken och svaga vindar. Fågelaktiviteten hade vi däremot önskat mera av. Vi registrerade 65 arter under fm det är i stort sett i nivå med tidigare år men antalet individer var lågt. T.ex. bara någon enstaka gluttsnäppa och svartsnäppa rastade kort i maden, endast ett par skedandhanar, någon ormvråk över skogen emellanåt, vid ett tillfälle med en orm dinglande i klorna. Tre gärdsmygar sjöng i skogen bakom ladan men bara en rödhake och en svarthätta hörde vi.

  

Mer uppiggande var en gåsflock som sträckte över mot NO kl 06:45. Vi fick bara se flocken bakifrån men formationen, flygsättet och gässens storlek gjorde att vi kunde fastställa att det rörde sig om vitkindade gäss. Göken ropade från Högbyhållet och rördrommen hördes tuta från Glåpen. Många fisktärnor sträckte och rastade/födosökte korta stunder över vattenspegeln där de snappade åt sig sländor från vattenytan. En enda silvertärna dök också upp där en kort stund innan den åter tog höjd.

Fågeltornskampen är en trevlig aktivitet där man i ett ”lag” skådar tillsammans under en vårförmiddag. Samtidigt vet man att samma aktivitet pågår på många andra platser i landet och även i Finland och Danmark. Vi var 8 personer i Högbyladan och det fanns plats för flera att få vara med på en rolig och kanske också lärorik fågelskådning. Så mycket tävlande är det inte annat än mot våra egna tidigare resultat vid ladan, vid tidigare Fågeltornkamper. Vi har deltagit sedan 2015 i den här aktiviteten.

Sören        

 

 

Naturvandring onsdagen den 27 mars

Ett mindre regnområde hade passerat under natten, det var uppehåll från morgonen men dis i luften. En sol som inte lyckades tränga igenom helt, någon plusgrad som fram till vår samling kl 13:00 hade kommit upp i hela +8 grader.

Målet för dagen var en vandring i Fiskkrakenskogen, i den södra delen som utgörs av gammal mossrik granskog på företrädesvis fuktig mark. 8 medlemmar plus en hund tog tillfället i akt att få göra en skogspromenad i en skog med mycket högresta granar, sipprande fuktstråk och mossbeklädd mark.

Skogsområdet är en knärotsskog och nu fanns chans att lära sig upptäcka orkidéns enda synbara delar så här års, nämligen den i mosstäcket uppstickande bladrosetten. Vi hittade 16 områden med bladrosetter av knärot på en total yta av 45 kvadratmeter. Hur mycket vi missade kommer inventering i sommar att visa då orkidéerna blommar och är lättare att upptäcka.

Vi hittade också fyra områden med grönpyrola (också skyddad art i Skogsvårdslagen). Många växtplatser för den trevliga rosenmossan noterades. Däremot var det inte rätt tidpunkt på dagen för ett aktivt fågelliv. Det var väldigt tyst från fåglarna. Spillning av besökande tjäder samt granar fläkta på bark efter födosökande spillkråkor förekom.

Naturklubben har i en skrivelse till Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen föreslagit att hela det kvarvarande skogsområdet söder och väster om Fiskkraken utreds av myndigheterna och avsätts som naturreservat. Idag finns det mindre avverkningar gjorda inom området, men det finns också områden med mycket höga naturvärden såsom den skog vi idag vandrade i. För att behålla och utveckla dessa samt fortsätta skapa en fungerande grönstruktur för gammelskogens växter och djur i trakten, är Fiskkrakenskogen ett mycket viktigt objekt att bevara.    

Sören

 

Örnräknardagen 2 mars 2024

Örnspanare tar paus i väntan på bättre sikt.                                                                                                                                       

Det blev en vädertrist dag – ett par plusgrader, mycket dimmigt, mulet och vindstilla. Sikt bara ca 500 m vid t.ex. Gnien, utanför den radien helt grått. Dvs långt från den vädertyp örnar är aktiva i. Dimman minskade i kompakthet ett tag men istället började det falla ett lätt regn. Naturklubben bevakade fyra lokaler mellan kl 10-12. Ingen kungsörn sågs och endast ett par havsörnar vid Gnien. Vid övriga lokaler sågs ingen havsörn.

Från Borgåsen rapporterades enstaka gråtrutar, några mindre flockar av grågäss sträckande samt enstaka sånglärkor. Vid Gnien (Högbymaden) hittades en flock snösparvar 11 st och sidensvansar 27 st födosökande på isen. Även här sågs enstaka grågäss och hördes sånglärkor sträcka. En flock med 38 kanadagäss kom sträckande från SV troligtvis samma flock som sågs vid Lisjöängar innan. Vid Gräsgården rapporterades 2 sträckande ringduvor och ett förbiflygande meståg med bl.a. 9 st stjärtmesar. Slutligen vid Gubbhyllan vid Virsbosjön där det var svårt att överhuvudtaget se någonting p.g.a. dimma.

Vi var totalt 9 st örnräknare, ingen besökare vågade sig ut till någon av lokalerna.

 

Onsdagsträff 28/2 2024

P.g.a. halka och mycket snö i markerna genomförde vi en snickrareftermiddag i Sockenstugan. Vi tillverkade fladdermusholkar inför arrangemanget ”Rikare trädgård ” den 6 april i Surahammars Folkets hus. Holkarna kommer efter arrangemanget att sättas ut vid sjön Djupen. Fem medlemmar deltog i snickerierna.

 

Naturvandring onsdagen den 31/1 2024

Någon minusgrad, stundtals solsken och svaga vindar mötte oss i Seglingsberg – fint skådarväder. Vägarna var dock förrädiskt hala. Vi gjorde en vandring kring gården och ut på Turkieängar med en fikapaus ute vid ladan.

Det började ganska bra redan vid kraftstationen där årets första grågås flög kacklande över oss. En havsörn kom strax efter, förmodligen var det den gåsen var bekymrad över. Hela årännan var öppen ner till Slussen och vi såg årets första knipa, en hane, samt 7 gräsänder i ån. Gröngöling ropade från Stationsdungen. Ytterligare en havsörn sågs ute på Turkie och i Parken höll en ormvråk till. Även vid Turkie ropade en gröngöling.

Det var oväntat glest med småfåglar, den sedan tidigare i vinter stora gulsparvsflocken hittade vi inte, däremot såg och hörde vi det förmodligen största beståndet av gråsparvar i kommunen. Solen sken och det lockade fram sparvarna till solvärmen och de kvittrade och tjattrade ljudligt nöjda.

Mot middagstid började det blåsa upp friska vindar från väster och blev kallt.

 

Naturvandring onsdagen den 10/1 2024

Vi valde idag att göra en vandring i villabebyggelse i östra delen av Surahammars samhälle. Av erfarenhet vet vi att under vintern dras fåglarna till samhällen/bebyggelse där det blir lättare att finna mat och det lockade oss. Det var 5 minusgrader och dimma när vi statade. Dimman lättade och snart kom solen upp.

Det blev en överraskade fattig fågelskådning. Villabebyggelsen i området är från ca 1950-talet till 1970-talet. Vilket innebar att trädgårdarna var fullt uppväxta med buskage och fruktträd. Det som slog oss var det fåtalet fågelmatningar som fanns i området, en stor orsak till det fattiga fågellivet. En annan orsak är de mycket kalla nätterna sista veckan med lägre än – 20 grader några nätter. Utan tillgång till energirik mat klarar inte fåglarna så kalla nätter.

Det fanns ca 95 uppväxta trädgårdar i området med smala relativt trädfattiga skogsridåer runt området, inte tillräckligt attraktiva för fåglar att leta föda i. Vi räknade ihop följande: 40 pilfink, 35 gråsparv, 1 gulsparv, 1 steglits, 5 grönfink, 12 domherre, 10 – tal talgoxar, enstaka blåmesar, 6 skator, 1 gröngöling, 2 kråkor och ca 30 kajor i området. Dessa fåglar var koncentrerade till trädgårdar med fågelmatning medan större delen av området var fågeltomt.

Vi avslutade promenaden vid Suraslussen för exkursionsfika i solen. En gråsiskeflock, ca 65 fåglar letade föda i klibbalarna, någon enstaka steglits flög över men i den öppna årännan var det fågeltomt.

 

 

Naturvandring onsdagen den 3/1 2024

Riktigt kylig NO-vind, - 9 grader och snökanoner från Ostkusten som släppte ner snöflingor över oss. Stora snömängder i trakten gjorde att vi valde att vandra i Virsbo på plogade vägar. Vi var fem medlemmar som trotsade vind och minusgrader och letade fåglar i Virsbo centrum, vid herrgården, kraftstationen och småbåtshamnen.

 

Vid Virsbo centrum noterades enstaka gråsparvar och pilfinkar, någon grönfink och gulsparv. En liten flock med 4 sidensvansar drog runt där – de har svårt i år då det saknas såväl rönnbär som kvarsittande äpplen på träden. Vid herrgården hittade vi en stor flock gråsiskor i några klibbalar. Jobbet att få i sig så mycket alfrön att de skulle kunna överleva kommande kalla nätter gjorde att de inte tog någon notis om oss som betraktade dem på bara någon meters håll. Ganska mycket öppet vatten fanns nedanför kraftstationen men inte en enda simfågel hittades. Vi hamnade därefter vid Dammgården och en fågelrik fågelmatning. Inge som bor där såg oss fem frusna skådare utanför huset och bjöd in oss på varmt kaffe och wienerbröd. Samstämmigt bugade vi alla och tackade ja till omtanken och generositeten.

Vi blev kvar där mer än två timmar – Varför? Jo – vi bjöds på fika vid bordet perfekt placerat med fågelmatningen alldeles utanför fönstret. Minst 24 steglits, domherrar, mesar bl.a. entita, koltrast och nötskrika.

Naturligtvis måste vi avsluta vid småbåtshamnen. Nytt för dagen blev en flock med 26 domherrar och en ensam björktrast.

En trevlig promenad med mycket prat den här gången.

Sören

 

Onsdagsutflykt 27/12

Eftersom det fallit 1,5 dm nysnö sista dygnet valde vi att gå en promenad i centrala Ramnäs – i stort sett samma rutt som förra onsdagen. Idag var de -4 grader, det blåste en kall nordvind men solen sken.

Vid Kvarnbron hade 1-2 bävrar vandrat i snön på isen mot öppet vatten nedanför Kvarnbron. Enstaka gråsiskor, grönfinkar och steglits hördes och sågs och en gröngöling ropade från Slussen. Spången lockade naturligtvis med sina strömstarar. Vi såg minst 5 ex i området – var och en hade nu tillskansat sig ett eget område och inga stridigheter förekom. Många människor går på Spången och det gör att strömstararna är trevligt nog ganska orädda.

Bruksdammen blev nästa mål, det var fortfarande en öppen vattenränna i ån och där drog lätta isflak fram i hög hastighet söderut. Gräsandflocken var kvar sedan förra veckan men låg nu vid Parkhyddan.

Skymningen faller fort den här årstiden så vi tog utflyktsfikat i klubblokalen i Vita skolan.

Fyra medlemmar deltog på promenaden.

Onsdagsutflykt den 20/12 2023

Isbroddar på! Halt och besvärligt gjorde att vi valde att kolla av öppna vatten i Ramnäs. Det var omkring noll på termometern och lätt snöfall under fm, det ändrades till häftigt snöfall när vi startade. Stora snöblaffor föll och det fyllde på med 1 dm blöt nysnö på två timmar. Vid Kvarnbron var det fin fors på vattnet. En liten flock sidensvansar (ca 45 ex) satt i träden där liksom en liten flock med 5 steglits innan de drog vidare upp mot byn. Det ymniga snöfallet försvårade spaningen över forsenområdet.

Spångenområdet blev nästa besök. Norr om spången var det mesta fortfarande islagt men det forsade fint söder om spången, minst tre strömstarar såg vi men de var inaktiva och satt mest och kurade i snöfallet. Vi gick också till Bruksdammen, där var kanalen helt öppen och stora isflak drog fram i vattnet. 24 gräsänder rastade på iskanten. Trots att sikten var dålig besökte vi Kungshammarforsen bara för att konstatera att den stationära strömstaren hade gömt sig – vi förstod honom.

 

Utflykt 13/12-2023

Luciadagen – inte så illa att göra en promenad i skogarna en sådan dag. Vi valde att gå från Skräddartorp upp till L. Vallsjön. Nattens nysnö gjorde att de flesta spår var svåra att avgöra vilket djur som gått där. Minklöpa kunde vi se vid Vallsjöbäckens utflöde, likaså en mårdlöpa över vägen några 100-tal meter norr om reservatpelarna.

På fågelfronten var det lite mer intressant, en varfågel satt på spaning på hygget norr om Nordanöträsket, en talltita lockade ivrigt från toppen på en av de fortfarande gröna tallarna som står kvar dår. I en smal klibbal hittade vi tre uthackade bohål efter mindre hackspett från tidigare år. I samma område ute på Kvarnängarna hittade vi en gärdsmyg som uppehöll sig i en grantätning ivrigt lockade. En spillkråka, hona, såg vi hacka fram föda ur basen på en klibbal.

 

Det var några minusgrader, mulet, stort sett vindstilla. Dagsljuset lägger sig tidigt nu så vi fick ta utflyktsfika i skymningen och förhoppningen var att någon storuggla skulle lätta från dagkvisten.     

Sören

 

Utflykt 6/12-2023

 

Det var en fin, gnistrande vinterdag, sol från blå himmel, 16 minusgrader och en dryg dm snö. Vid kraftstation i Ramnäs fanns en nattgammal spårlöpa efter en utter. Det är svårt för en utter att finna mat nu, kraftstationen står stilla och isen ligger tjock över hela stationsdammen och Kolbäcksån.

Därefter blev det en promenad ner till Gnien och bl.a. påfyllning av fågelmat vid matstationen i Myrskogen. Det kan ha varit en rovfågelattack vid matningen, fåglarna satt och tryckte när jag kom dit. Bl.a. kom ett par talgoxar fram smygande under isflaken efter ett tag. Snart var det full fart med talltitor, tofsmesar, svartmesar, nötväckor och de vanliga mesarna att hämta frön ur mataren. Vid Gnientornet var det ett vackert vinterlandskap och rävlöporna var ritsade kors och tvärs i landskapet. Det var tyst på fågelfronten, bara enstaka gråsiskor drog över, ett par korpar likaså samt knackande större hackspettar i skogen. Stigen ner till tornet var nu inte så riskabel att gå på, kylan hade fått snön fastna bättre på isen.

En promenad ner till Rävnäs fick bli avslutning, väldigt mycket spår efter rådjur, fälthare och räv var det i området. En räv passerade på isen över ån och kring ekarna ute på udden hade rådjuren jobbat intensivt med att krafsa fram eklöven i snön, är det ekollon de letat efter?

Sören     

 

Utflykt 29/11 2023

En strålande vacker vinterdag! Det föll drygt 1 dm nysnö under gårdagen och förnatten. Vi bestämde att göra en promenad på någon skogsbilväg för att kolla hur mycket aktivitet det varit på däggdjuren.

Vi gick från vägkorset vid Tordyveln till Stora Målsjön. En del räv- och rådjursspår hade skapats under natten och var nu översnöade och kunde bara skönjas i landskapet. Däremot noterade vi spår efter vildsvin som tillkommit efter att snöfallet upphört. 

Vid Tordyveln hade en trolig galt kommit norrifrån och sedan fortsatt vägen mot öster och nere vid stranden till Stora Målsjön hade minst två mindre vildsvin vandrat omkring och letat föda. Nya ekorrspår fanns på ett par ställen. Kontentan blir att däggdjuren behöver några dygn på sig efter ett snöfall för att börja vandra omkring.

På fågelfronten var det väldigt tyst, bara någon större hackspett som knackade.

Det var mycket njutbart att sitta i solskenet på Stora Målsjöns is och ta sitt kaffe. Att vara med och se dimmorna lyfta från sjön, solen blekna och minusgraderna byggas på. Hade det varit en kväll i februari hade vi stannat ytterligare någon timme – då hade det varit uggletider!

Sören                                      

 

Utflykt den 24/11-2023 

P.g.a. den obehagliga ishalkan i byarna och på större vägar valde vi att idag göra en vandring på en skogsbilväg som hade lite snö kvar i kanterna. Vi valde Gräsgårdsvägen. Eftersom vi fyra som deltog samtliga bor inom den zon som upprättats p.g.a. svinpesten och att vi inte lämnade vägen kom vi inte att bryta mot några regler.

Det var omkring nollan när vi startade och någon minusgrad när vi återkom till bilarna. Hyfsad sikt med ett högt molntäcke men med gluggar där solskenet periodvis spred sig över området. Vi letade främst spår på vägen från reservatpelarna upp till i jämnhöjd med St. Gräsgården ca 1500 m. Enstaka mus- och sorklöpor passerade över vägen, en vattensork, två älgar och en räv hade också passerat över vägen. Ett klent resultat men djuren hade egentligen bara haft natten innan på sig, som dessutom var regnig och med snöblask att vandra där. Även fågellivet var klent, någon enstaka korp sågs och hördes, gråsiskor likaså samt ett meståg med minst 5 stjärtmesar, en talltita, en tofsmes och ett antal talgoxar strök snabbt över vägen vid St. Gräsgården.

Inget spår efter vildsvin kunde noteras, så det var bra. Vid Gräsgården kunde vi imponeras över en ganska nybyggd bäverdamm.

Sören     

 

 

Utflykt onsdagen 15/11

En vädertrist och småkylig dag med tre minusgrader, mulet och en NO vind. Vi förlade dagens fältvandring till Storgärde och villaområdet vid gamla Bruksområdet i Virsbo. Här blev vi snabbt påminda om att vi var i området där svinpest kunde förekomma, därför höll vi oss till vägarna.

I villaområdet drog ganska mycket gråsiskor omkring i träden och minst 2 koltrastar sågs. Lite kul var att en ekorre med helsvart svans hittades vid en fågelmatning. Inte så vanligt.

 Ute på Virsbosjön fiskade 4 storskarvar och hela ca 180 kanadagäss fördelade på 4 flockar (60+40+30+50) sträckte över sjön mot SV. En adult havsörn  kom strykande utefter sjöstranden och satte sig på span i en strandgran.

 

 Sören

 

 

Utflykt onsdagen 8/11

Dålig sikt, regn och vindstilla. De många regnområden som passerat senaste tiden har gjort att det åter är stora översvämningar av låglänta marker. Vi valde Lisjöområdet idag och började vid Lisjöängar som nu var vattenfyllda till en nivå som skulle vara häftigt att uppleva under sommaren. En havsörn satt och ropade i väster och på vattnet rastade bl.a. 6 bläsänder, några krickor och knipor samt stort antal gräsänder. En flock med 37 sångsvanar och en frigående tjur betade på ängen.

För att komma undan regnet förflyttade vi oss till Dalbacken. Vi stötte på ett imponerande bestånd av barrklubbsvamp under några stora granar.

Här vid Sörsjön blev det stundtals aningen bättre sikt men inte så bra att vi kunde artbestämma fåglarna långt ut på sjön. Ca 85 storskrake och minst 6 storskarvar räknade vi in. Gräsänder och gäss kunde bara höras.

Det skymmer på tidigt sådana här dagar och i den första skymningstimmen strax innan kl 16 fick vi se hökugglan sittande i en grantopp vid Högbyn. Ugglan har varit i området i en vecka nu. Det var kul och uppmuntrade oss tre deltagare och dessutom fick vi frisk luft och drack varmt kaffe med smörgås under de stora tallarna vid Sörsjöns strand.

Sören

 

 

Utflykt onsdag 1/11 2023

Vi fick en dryg dm snö under måndagen och några cm låg ännu kvar. Det var en minusgrad, höga moln och blåste från NV – lite burrigt med andra ord.

          

Idag gjorde vi en vandring vid Slussenområdet och upp till Sätten i Sura. Fina miljöer med vatten stora lövträd – vintertid attraktiva fågelmiljöer. Nu var det högt vatten och ordentligt flöde i ån och fåglarna hade många områden att vistas i. Ett 75-tal kanadagäss, ett par korsningar kanadagås/grågås och enstaka gräsänder rastade i ån vid Sätten. Vid Slussen provianterade ca 100 gråsiskor och enstaka grönsiskor i klibbalarna och på vattnet sågs spridda gräsänder.

Vi fick tid över för lite botaniserande. Hittade en stor mängd svedtickor på en lönn och likaså stort bestånd av tvåfärgsticka på en sälg.   Vid Sätten fanns stora bestånd av parkslide (en invasiv art som skall bekämpas), vi letade också efter den ovanliga busken glansros utan framgång. Jag besökte lokalen någon dag senare och hittade då busken – så den finns kvar

Sören

 

Utflykt onsdag 25/10

 

Det var endast 1 plusgrad, mulet och blåste en tjurig nordostvind. Endast tre medlemmar vågade sig ut och vi fick en fältvandring i mycket syrerik luft. Målet för dagen var Västsura Ekhage och Västersjön. Ett litet stopp på vägen blev det vid Fiskartorps ängar, detta område är oftast översvämmat i mer eller mindre omfattning efter nederbörd, så också idag, 39 sångsvanar lyste vackert i maden. De rastade troligen därför att ett litet spannmålsfält blivit översvämmat och omöjligt att tröska. Nu skördade sångsvanarna fältet, så inget går till spillo.

Västsura Ekhage är en av de allra finaste beteshagarna i kommunen. Vi gjorde en vandring bland ekarna, hasselbuskagen och gravhögarna. Hittade knäckta hasselnötter på stenarna efter nötkråkor, fortfarande enstaka blommande backblåklockor men nästan fågeltomt, bara någon nötskrika och gråsiska flög förbi. Ute på Västersjöns grå vattenyta låg en storskarv och dök. Under våren och sommaren är det en helt annan aktivitet i området - vi längtade så smått dit!

För att komma undan vinden åkte vi upp på Björnryggen för en kaffepaus. Vi hamnade på ett nyupptaget kalhygge. Ett 22 ha stort kalhygge och vedtravarna var märkta med Mellanskog. Vi saknade naturvårdstänk på detta hygge. En korp kom och ”klonkade” över den lilla skogsridå som fanns kvar i norr annars var det totalt tyst i det forna skogsområdet.

Sören   

 

Utflykt Onsdag 18/10 

Första fältvandringen förlades till sjön Glåpen. Det är nämligen lämplig tid och bra lokal för att få uppleva rastande havsfåglar här, om vädret är det rätta.

Det var +5 grader, mulet och vågorna rullade in från norr där vi satt vid Baståsens strand. Det var faktiskt lite kyligt- typisk sen höstdag. Tyvärr så är nordvindar på hösten sällan så upphetsande vid våra sjöar. 

Vackert var ändå sädgåsplogarna som på mycket hög höjd drog rakt över oss mot SV. Vi såg 149 gäss fördelade på 5 plogar. Vi kunde räkna in följande simfåglar i sjön: 34 storskrak, 12 bläsand i en tät flock, 9 knipor, 23 skäggdopping, 3 krickor och 6 storskarv. Enstaka förbiflygande mindre korsnäbbar och grönsiskor noterades också.

Glåpen är numera den enda sjön i vår kommun där skäggdopping häckar, idag såg vi några fåglar som fortfarande bar vackert färgade halskragar. De flesta lyste dock vita med långa kritvita halsar och lång näbb ute i vågorna.

Vi var endast 4 deltagare men fältträffen var mycket trevligt ändå.   

 

klart.se

Kontakta oss