Kärlväxter, svampar

 

Årets kärlväxt är svart trolldruva

Svenska Botaniska föreningen har utsett svart trolldruva till årets inventeringsväxt. Den växer i bördigare torr skogsmark oftast där det tidigare kan ha funnits bebyggelse. Det är inte omöjligt att växten tidigare odlats för medicinalt bruk. Växten är sällsynt hos oss.

 
Blommande svart trolldruva vid Muggbo hasselhage. Foto Sören Larsson