Hyggesbränning som markberedningsåtgärd.

Gysinge skog gjorde en kalavverkning av skogen strax öster om Stora Björksnarssjön 2020/21. Vid en fältvandring med skogsbolaget våren 2021 framförde vi ett önskemål att skogsbolaget inte skall markbereda området med de vanliga metoderna storskogsbruket använder, utan istället bränna marken. Nu har skogsbolaget antagit vårt förslag och det kommer att bli en hyggesbränning av området nu i sommar. Datum är inte fastställt ännu.

Vi har åtagit oss att vandra igenom området innan det tänds på ifall det finns några djur- eller fågelungar på området. På em/kvällen kommer vi att vara på plats och inventera de insekter som kommer inflygande till brandområdet. Vi kommer också senare under hösten att besöka brandområdet för att studera svamp- och eventuell kärlväxtflora som kommit upp.

Området utgörs av en rullstensås med fin mosand i nord och västsluttningarna. Därför att det helt olämpligt att använda storskogsbrukets metoder för markberedning.

Vill du vara med den här dagen när bränning sker så hör av dig.

Det kommer att genomföras ytterligare en hyggesbränning under sommaren nämligen vid Lilla Målsjön av samma skogsbolag. Det är i nära anslutning till det skogsområdet vid Målsjöberget som vi haft en konflikt med skogsbolaget kring och som vi vill skall undantas skogsavverkning tills omkringliggande hyggen har vuxen skog och tjädrar åter flyttat in. Den bränningen sker på tidigare slutavverkade tjädermarker. Genom att bränna marken istället för att använda storskogsbrukets högläggning, plöjning eller harvning kommer bl.a. blåbärsriset snabbare igång och tjädern kan återkomma tidigare i den uppväxande nya skogen. Dessutom finns större möjlighet att tallar runt det brända området kan fröa av sig in på den brända marken och det därmed växer upp tallar som redan är anpassade till våra marker. Vi återkommer senare om den hyggesbränningen.

 

Naturvårdsbränningen genomförd

Den 12 juni fick vi snabbt larm om att hyggesbränningen/naturvårdsbränningen skulle ske redan dagen därpå den 13 juni. Under em den 12 vandrade tre av klubbens medlemmar igenom området ca 7 ha och markerade de fågelhäckningar vi hittade (endast 3 st). Därtill fanns 3 st trädpiplärkor och 2 bofinkar som sjöng i området men där vi inte lyckades finna eventuella bon. Tjäderspillning fann vi av såväl tupp som höna men ingen tjäderkull påträffades. Inget dägggdjur påträffades men legor efter älg och kronhjort noterade vi.

13 juni. Manskapet som genomförde arbetet kom till platsen redan kvällen innan. Vi blev bara fyra klubbmedlemmar som tog tilfället i akt att se hur en naturvårdsbränning genomförs. Vi hälsades välkomna av brandmanskapet med kaffe och bulle. När vi anlände hade områdes ytterområden förberetts med sprinklers och vattenslangar. Det blåste en ganska frisk S-vind. Kl 11:00 tändes området på från norra delen. Vi noterade snabbt att här arbetade personer med stora kunskaper kring hur man hanterar en skogseld. En helikopter ingick i styrkan vilken hämtade vatten från Björksnarssjön som den sköljde över de utlagda vattenslangarna för dessa inte skulle ta eld. När vi lämnade området ett par timmar senare var det mesta redan övertänt. Nu skulle delar av manskapet bli kvar på platsen i minst 3 dagar för att släcka eventuellt uppflammade eldar.

Våra tankar att kolla inflygande brandgynande insekter fick vi ge upp p.g.a. röken och friska vindar från söder. Möjligheten att leta efter dessa insekter har vi flera dagar framöver.

Vid ett kort besök på brandområdet dagen efter noterades en törnskata hona sitta på span där - ett tecken på att insekter redan börjat flyga in.

Det torra vädret dagarna innan och vinden gjorde att elden spred sig snabbt i skogen

Några ha gammelskog ingick också i bränningen och Naturklubben kommer nu under fortsättningen av sommaren och sedan hösten att följa upp effekten av bränningen.

Resultaten av våra inventeringar kommer vi att redovisa vart efter på denna sida. 

 

 

 

 

Tallbitar på gång

Den goda frösättningen hos rönnen i år gör att tallbitarna sträcker här över nu i slutet av oktober och stannar till i rönnarna för att äta av bären. Tallbitarna är vanligtvis ganska orädda så går du försiktigt kan du komma inom bra håll för att se och uppleva dessa vackra fåglar.

Stora antal gäss rastar vid Gnien.

I samband med de omfattande översvämningarna  vid Gnien under hösten har lämplig rastplats uppstått på de välbetade strandängarna. Stort antal grågäss och senare kanadagäss har dominerat men även antalet änder (bläsänder, stjärtänder, krickor och gräsänder har rastat i flera hundratal.

Vildsvin bökar upp värdefulla gräsmarker.

Under sensommar och höst har vi tråkigt nog noterat att vildsvinen bökar upp gräsmarken vid Lönnbromossen och Läkärret. Hur stor skadan blir rent biologiskt vet vi inte men det skapar svårigheter när vi jobbat med slåtter av ängarna.

Vi har fått tips från andra som har problem med vildsvin att sätta upp plastpåsar (typ 125 liters soppåse) och flytta dessa då och då. För tillfället provar vi den metoden vid Lönnbromossen.