Tallbitar på gång

Den goda frösättningen hos rönnen i år gör att tallbitarna sträcker här över nu i slutet av oktober och stannar till i rönnarna för att äta av bären. Tallbitarna är vanligtvis ganska orädda så går du försiktigt kan du komma inom bra håll för att se och uppleva dessa vackra fåglar.

Stora antal gäss rastar vid Gnien.

I samband med de omfattande översvämningarna  vid Gnien under hösten har lämplig rastplats uppstått på de välbetade strandängarna. Stort antal grågäss och senare kanadagäss har dominerat men även antalet änder (bläsänder, stjärtänder, krickor och gräsänder har rastat i flera hundratal.

Vildsvin bökar upp värdefulla gräsmarker.

Under sensommar och höst har vi tråkigt nog noterat att vildsvinen bökar upp gräsmarken vid Lönnbromossen och Läkärret. Hur stor skadan blir rent biologiskt vet vi inte men det skapar svårigheter när vi jobbat med slåtter av ängarna.

Vi har fått tips från andra som har problem med vildsvin att sätta upp plastpåsar (typ 125 liters soppåse) och flytta dessa då och då. För tillfället provar vi den metoden vid Lönnbromossen.