Förstasidan:

September är kronhjortarna och älgarnas månad. Då infaller brunstperioden och de vanligtvis tysta djuren kan nu höras bröla och locka. Bästa möjligheten att höra dem är i skymningen och första nattimmarna samt tidigt på morgnarna. Brandområdet är en bra plats att slå sig ner och lyssna på. Men kom ihåg att det krävs absolut tystnad för djuren är fortfarande lika skygga.