Vindkraft  i Surahammars kommun

Vi har fått kännedom om att ett internationellt Vindkraftföretag har påbörjat sonderingar för att få tillstånd att uppföra 28 vindkraftverk på skogen väster om Ramnäs.
Naturklubben kommer att bevaka att de naturvärden (såväl miljöer som arter) som finns i våran kommun inte skall drabbas negativt av Vindkraftverk..
På den här sidan kan du ta del av Naturklubbens arbete med frågan..
Du kan också se forskningsrapporter såväl svenska som internationella kring naturvärden och vindkraftverk.