Filmprojekt däggdjur

 

Filmprojekt i Naturklubben 2022 och 2023

 

För några veckor sedan skickade jag en SMS-förfrågan för att höra hur stort intresse det fanns bland medlemmarna att delta i ett filmprojekt. Här kommer ”lite mer kött på benen”

Målsättningen är att göra en film där vi presenterar den nu aktuella däggdjursfaunan i kommunen.  Filmen är tänkt användas för kunskapsinhämtning samt spridning av kunskap om våra däggdjur till allmänhet, skolor mm.

Vi har många däggdjursarter och flera som vi inte vet särskilt mycket om. Idag använder proffsen bland naturfotograferna i världen i stor utsträckning åtelkameror och drönare. Eftersom många däggdjursarter är mer aktiva i skymning, natt och gryning blir min bedömning att mycket filmande måste ske med åtelkameror. Några av oss som jobbar med tjäderprojektet har ju provat filma med åtelkameror och det fungerar mycket bra (krävs bara noggrann planering). Speciellt intressant bland däggdjuren är ju de små arterna t.ex. hermelin, några av mössen, samtliga fladdermöss men också arter som utter, mård, iller m.fl.

Hur filmarbetet skall struktureras upp föreslår jag får värka fram vart efter tiden går.

Projektet blir ett Naturklubbsprojekt och därmed kommer samtliga markägare som kan blir berörda att bli involverade, likaså jakträttsinnehavarna.

Reglerna spikar vi tillsammans med markägare och jakträttsinnehavare. Ingen filmning kommer att ske i Naturklubbens regi på annans mark utan tillstånd.

Samtliga filmfiler kopieras och sparas digitalt av Naturklubben.

Filmfiler som är av intresse för markägare eller länsstyrelse kopieras och skickas till dem.

Förutom de som deltar i själva filmdelen vore det mycket värt om någon som är intresserad av ljudupptagningar vill vara med.

Vi bildar en projektgrupp i föreningen av de som deltar i projektet. Gruppens uppgift blir att delge varandra tips på filmteknik, tips på filmobjekt samt jobba fram film paketet.

Vi träffas inom en snar framtid (lite beroende på den fortsatta virusspridningen) där drar upp tydligare riktlinjer. Du som har åtelkamera, prova/träna gärna innan dess på din egen tomt att filma med åtelkamera.

På Naturklubbens hemsida (Däggdjur - förekomst) kan ni se exempel på vilka djurarter som är aktuella.

Det finns också några däggdjur i våra marker som är fredade enligt EUs lagstiftning och därför kan vara extra intressanta. Dit hör Nordfladdermus, brunlångöra, igelkott, skogshare, utter, lo, eurasiatisk skogsvarg, brunbjörn och järv.

 

Sören