Naturklubbens fågelmatningar

2021-2022.
 
Vi har tre fågelmatningar igång denna vinter.
Den ena är vid sjön Djupen och där matades det också föregående vinter. Här har vi ganska rikt med fåglar av de vanliga arterna. Talgoxe, blåmes, grönfink, enstaka steglits, större hackspett och vid något tillfälle gärdsmyg och sparvhök.
 
Den andra är en skogsmatning vid Öbjörke Bergtull. Här finns talltita, tofsmes, trädkrypare, talgoxe, blåmes, svartmes och större hackspett. Matningen är ny och det är ganska få fågelindivder där hittills.
 
Den tredje matningen är vid Storgärde i Virsbo. Det är också en ny matning och ligger i skogen i anslutning till den öppna ängsmarken. Än så länge dålig besöksfrekvens. De vanlig arterna har hittat dit.
 
2018-19
 
Morsjööga matningen
 
Hösten var ovanligt mild och det var återkommande dagar upp mot +10 grader fram till 10 november. Matningen stardes därför upp sent även denna säsong. Först den 7/11 sattes två fröautomater upp och inte en fågel fanns i närheten.
 
22/12 Talgen "stulen" vid matningen och spåren berättar att det varit mård som tagit den. Ny talg har satts upp idag. En hane koltrast har kommit till matningen. Fortfarande gott om tofsmesar och svartmesar.
 
8/12. Talg uppsatt vid matningen. Fortfarande ovanligt många tofsmesar och svartmesar vid matningen. Dessutom två ekorrar,
 
15/11. Nytt besök och påfyllning av solrosfrön. Orädda svartmesar och tofsmesar var på plats.
 
11/11. Nästan slut på solrosfrön i båda automaterna (fyllde på nytt) och hög aktivitet på besökande fåglar. 6 st tofsmesar, några svartmesar, talltitor och nötväckor var på plats förutom talgoxar och blåmesar.
 
 
 
 
 
 

2017-18

 
Naturklubben ansvara för två av fågelmatningarna som vi körde även förra vintern. Nämligen matningarna vid Morsjööga och Öketjärn. När matningarna startats upp och vilka fåglar som nyttjar matningen under vintern kan du läsa om nedan.
 

Morsjöga mat

3/12  Var ut och fyllde på frön i automaterna samt ny talg. Mycket stort antal mesar på matningen, främst talgoxe men också minst 4 tofsmesar, 5-6 talltitor. 

26/11  Fyllde på fröautomaten samt ny talg. Fröautomaterna var redan urätna troligen p.g.a. det stora antalet mesar. Minst 1 ekorre på matningen och 2 nötskrikor. Tallbitar hördes locka upp i granarna.
 
15/11 Var ut på morgonen och satt upp talg vid matningen. 2 tofsmesar och minst en talltita fanns där. Dessutom ett väldigt tjatter på nörväckorna vilket visade sig vara en sparvuggla som gjorde dem förbaskade. Minst en ekorre var på plats. SLN
 
12/11  Kort besök under em. 3 nötväcka, 2 talgoxe och 2 blåmes var redan på plats och plockade åt sig mat. SLN, GLN
11/11  Startade upp matningen för den här säsongen med två automter fyllde med solrosfrön. SLN
 
 

Öketjärnsmatningen 

 

30/3    Besökte matningen, blev förvånad att talgstycket fått sitta kvar. Mården har tidigare varit aktiv på matningen av spåren att döma. Annars sparsamt med fåglar men fröåtgången är stabil. SOS
 
21/1    Under veckan har åtgången på frön minskat av okänd anledning. Endast några få mesar syntes till. SOS
 
14/1    Bra åtgång på frön och gott om fåglar, bl a ett tjugotal domherrar. Talgsvålarna gillas av mesar, ännu har ingen hackspett synts till. SOS
 
30/12  Fyllde på med frön. Tofsmesar, talgoxar och talltitor besökte fröautomaterna flitigt lika som talgstyckena. Några domherrar höll sig på avstånd. SOS
 
20/12  Bra åtgång på solrosfrö, gott om skogsmesar. SOS
 
26/11  Matningen startades med att tre fröautomater sattes upp laddade med solrosfrö, och en stor talgbit hängdes upp. SOS
 
 
2016-17
 

Mortorpshagen

 

Naturklubben har inför säsongen 2016-17 startat upp tre fågelmatningar i skogmiljö. Målet är att matningarna skall ligga djupt inne i skogarna, långt från bebyggelse. Vi vill se vilka arter och antal individer som dyker upp där och nyttjar matningarna. Förhoppningen är också att klubbmedlemmarna skall besöka matningarna och på så sätt ha ett mål för en utflykt.

 

Utflykt 23/10

Klubben arrangerade en utflykt till de tre fågelmatningarna denna regniga och blåsiga höstdag.Vi var 6 klubbmedlemmar som tog tillfället i akt att se var platserna låg. Först besökte vi en "örnmatning". En havsörn ungfågel samt stort antal korpar och kråkor fanns där.

Första småfågelmatningen vi besökte var den vid Öketjärn. Den hade startats upp dagen innan och redan hade 2 talltitor, 1 tofsmes, 2 talgoxar och 1 blåmes hittat dit. Där matades det med solrosfrön och talg.

 

Sedan besökte vi matningen vid Morsjö öga. Den hade startats upp i början på veckan och där var det också fåglar på plats. 3-4 talgoxar, 1 blåmes, 2 nötväcka, 2 talltita och 3 ekkorrar. Den matningen var igång även förra säsongen, därför kanske fåglarna redan kände till den. Vid matningen bjuds det på solrosfrön och talg.

 

Slutligen åkte vi till matningen vid Mortorpshage i Lisjö. Även den startades upp under veckan. Här var det helt fågeltomt. Här bjuds det också på solrosfrön och talg.

 

Öketjärnsmatningen

5/2 Besökte matningen, bra åtgång på frön och talg. Ny art observerades, koltrast. SOS

19/1  Besökte matningen för att försöka fota. Det var knepigt p.g.a. dålit ljus kring matningen. Räknade till 18 domherre, 4-5 talltita, 4 tofsmes, 2 svartmes, 1 nötväcka, stort antal talgoxar. Tallbit hördes i skogen bredvid.
6/1 Besökte matningen. God åtgång av frön och talg. 15-20 domherrar satt på betryggande avstånd medan mesarna trafikerade fågelborden och talgen fltigt. Mården hade av spåren att döma också besökt matningen. SOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                           18/12 Fyllde på fröautomaterna. BMM, EJN
17/12 Gjorde ett besök vid matningen. Många domherrar ca 15 ex., även färska mårdspår. SLN
1/12  Gjorde ett kvällsbesök. Bra fart på fåglarna. 8 st domherrar, 10-15 talgoxe, 5 blåmes, 3 talltita, 2 svartmes, 1 nötväcka, 1 nötsksrika, 1 ekorre. SLN

20/11 Frön fylldes på, ett block av ister med div frön hängdes upp. Fröåtgången har ökat, tyder på att fler fåglar har hittat matningen. Gott om talltitor, säkert 6-7 st, 5-6 talgoxar, 2 blåmesar, 1 nötväcka, 1 svartmes, 1 tofsmes, 1 nötskrika. 4 domherrar satt på avstånd. SOS, BMM, EJN.

13/11 Fyllde på frön. Talgoxarna är talrikast, ca 6 st, 2-4 talltitor, 2 blåmesar, 1 nötskrika hördes. EJN, BMM,SOS

6/11 Besökte matningen och fyllde på med frön. Fåglar som besökte matningen var några talgoxar och blåmesar, en nötskrika hördes också. EJN, BMM, SOS

 

Morsjö öga matningen

 
28/1  Räknade vinterfåglar vid matningen vid middagstid. Ovanligt dålig fart kanske beroende på vädret. Ca 20 talgoxe, 7 blåmes, 6 talltita, 2 tofsmes, 2 nötväcka, 1 trädkrypare,1 större hackspett och 2 ekorre. SLN
25/1  Laddade i fröautomaterna och satt upp ny talg inför Vinterfågelräkningen. Bra fart på fåglarna. SLN, GLN
23/1  Var till matningen och försökte fota fåglarna. Gick sådär. Minst 6 talltita, 2 tofsmes, 4 nötväcka, 2 svartmes, stort antal talgoxar och blåmesar. Det roligaste var alla skogssorkar som blev halvtama när jag satt där på stolen. 2 ekorrar också som snodde efter varandra i träden. SLN
21/1  Fyllde på frön i fröautomaterna. PHS
18/1 Var till matningen och fyllde på. En frömatare låg på marken. Ett lodjur hade gått fram till matningen. Kanske skogssorkarna som finns där lockade. I övrigt som tidigare. SLN
9/1  Är återigen blidväder. Var upp och fyllde på fröautomaterna. Det var väldigt liten åtgång. Det var också helt tomt på fåglar när jag kom. Efter ett tag dök det upp någon talgoxe. När det blir blidväder ger sig fåglarna ut i skogen och söker föda även på annat håll än vid matningar. Det saknades också nya däggdjursspår vid matningen. SLN
5/1  2017 Var upp och skottade bort snön från matningen. Fick med en skogssork på spaden eftersom den satt under snön och förtärde solrosfrön. Det var bra fart på fåglarna vid matningen, framförallt talgoxar, kanske mellan 20-25 ex. SLN
22/12  Fyllde på automaterna och satt upp nya talgstycken. Barmark och varmt. Ganska dålig fart på fåglarna. SLN
15/12  Fyllde på frön i automaterna. PHS
12/12  Fröautomaterna fylldes på. Tallbitar lockade från granarna, såg 2 ex men hördes som att det var flera. SLN
30/11  Fyllde på fröautomaterna. Liksom tidigare bra fart vid matningen. SLN

26/11  Satt upp ytterligare talg vid matningen. Större hackspett och domherre nya på matningen. Minst 2 nötskrikor, 4 nötväckor, ekorrarna slåss igen. SLN

24/11 Påfyllning av frön i automaterna. PHS

20/11 Satt upp ytterligare en fröautomat. Full fart på fåglarna, talgoxar och talltitor dominerar. Helt orädda tofsmesar var där. I skymningen "höstvisslade" en sparvuggla nära matningen. SLN

15/11 Satt upp ny talg vid matningen. Orädda talltitor, svartmesar och nötväckor nu vid matningen. SLN

13/11 Besökte matningen och fyllde på frön. Bra fart på fåglarna. Skogshare och räv hade varit framme vid matningen. SLN

10/11 Besökte matningen och fyllde på frön. Hela talgstycket var borta. Eftersom det snöade gick det inte att se vem som tagit talgen. SLN

5/11  Ny talg och påfyllning av frön idag. Ny art vid matningen var en bergfink. Annars de arter som setts där tidigare. Bra fart på födosöket. SLN, GLN

1/11  Nya frön påfyllt., var slut i automaterna. Talgen slut. Talgoxar, nörväcka, svartmes. PHS

25/10 Ett em-besök visade att följande var på plats. 3 talltita, 2 tofsmes, 2 nötskrika, 4 nötväcka, 2 svartmes, 2 blåmes, 5-6 talgoxar och 2 ekorrar som mest slogs. SLN

 

Mortorpshage

24/1  Fyllde på frön i matarna. Var slut. Fortfarande mycket spår efter vildsvin i imrådet. OLN
17/1  Fyllde på matningen med frön. Talgen kvar. Mycket spår efter vildsvin i området. OLN
29/11 Fyllde på fröautomaterna. Bättre åtgång av frön nu. Förutom talgoxar och blåmesar var det tyst. OLN

22/11 Fyllde på i fröautomaterna, börjar gå åt frön nu. Talgoxar, blåmesar och domherre noterades vid matningen. Dåligt hackat på talgen än så länge. OLN

15/11 Satt upp ny talg vid matningen (OLN)

8/11  Fyllde på frön i automaterna. Talgen snart slut. Blåmes och koltrast vid matningen. OLN 

1/11  I regn och blåst var jag ut till matningen. Ingen fågel på plats. Det fanns dock hack i talgen men ytterligt lite frön hade konsumerats. SLN