Vinterfåglar inpå knuten 2024.

Den nuvarande vintersäsongen har inte på många år bjudit på så stora snömängder med köldknäppar ner mot -25 grader såväl under december som januari. Snödjupet var 54 cm vid Norrby första räknardagen (27/1).
 
Under räknarhelgen var första dagen en strålande fin vinterdag med ca -5 grader och 1 dm nysnö samt svaga vindar. På söndagen hade vädret föränrats helt med +4 grader, mulet och friska SV-vindar. Snön börjar töa. Totalt sett var det bra väderförhållanden för fågelräkning.
 
Måndagen den 29/1. Första rapporterna har kommit in. Det är 15 fågelbord som rapporterat sina resultat och gråsiska följd av talgoxe och pilfink är hittills de vanligaste arterna i kommunen. Intressant med 2 st rödhakar..
 
Tisdagen den 30/1. Fåglar vid 34 fågelbord har nu rapporterats från Surahammars kommun. Antalet fåglar och antalet arter har passerat fjolårets resultat.
Vanligaste art hittills i år är gråsiska, följd av talgoxe, domherre och pilfink. Intressasnta antal är stjärtmes 63 ex, bergfink 46, bofink 2, stenknäck 12, rödhake 4 och gråspett 1. 
I hela Västmanlands län har det räknats 20 000 fåglar och där är ordningen densamma med gråsiska som är flest individer.  
 
Fredagen den 2/2. Alla har nu rapporterat sina fåglar vid matningarna. Vi har fått in rapporter från 37 matningar vilket är en possitiv utveckling. Totala antalet fåglar som rapporterats är 2779 st av 36 arter. Vi kan jämnföra med 2023, det året var resultatet 31 matningar och 1952 exemplar av 34 arter. 2022 går också att jämföra med då var resultatet 35 matningar med 4084 fåglar. Det året dominerade grönsiska stort och drog upp antalet fåglar.
De vanligaste arter 2024 blev gråsiska, talgoxe, domherre, pilfink och blåmes. Exakt samma ordning var det för hela Västmanlands län.
De arter som ser ut att ha ett bättre år är t.ex. gråsiska som besökt fågelmatningarna i större antal än på länge. Däremot är orsak inte lika rolig, det kan vara så att gråsiskans favoritföda björkfrön har varit begränat imår och redan tagit slut i skogarna. Vi har tidigare i vinter sett gråsiskor i stora flockar vid klibbalbestånd och förtärt dessa frön. Bristen på frön i naturen kanske har lockat in gråsiskorna till fågelmatningarna.  Att gråsiskan uppträder talrikt vissa år är känt. 2019 hade vi en ännu större invasion vid fågelborden under räknarveckan och även till viss del 2017.  
Domherren har också uppträtt vid fågelmatningarna i större antal under räkningen, det kan vara samma orsak där att födan i naturen sinat och fåglarna letar sig till matningar. Det finns uppgifter om att många domherrar setts sträcka in i landet österifrån under hösten. Domherren äter främst bär som t.ex. rönnbär under hösten och vintern, men det finns inte några rönnbär ute i skogarna och då söker de sig till fågelmatningar.
Stjärtmesen har också varit betydligt vanligare än tidigare vintrar, t.ex. hela 63 ex vid våra fågelbord under räkningen. Stjärtmesen är också björkfröätare och tillgången på dessa är dålig i år. Även stjärtmesen var vanlig vid fågelmatningarna 2019. Jag har ännu inte kollat bakåt om det också var ett dåligt år 2019 för björkens frösättning.
Intressanta arter har jag nämnt tidigare och det har inte förändrats.
I en rapport av Anders Wirdhem som gäller resultatet från hel landet, nämner han att det ser ut som att talgoxen minskar stadigt i landet likaså pilfinken. Vi har för få fågelbord med i räkningen tidigare år för att se om nedgången för talgoxen i landet också berör vår trakt.   
 
 

Blåmesar på talg vid Norrby.

Vinterfåglar inpå Knuten 2023
 
Årets räkning vid våra fågelbord genomförs helgen 28-29 /1. För skolklasser och arbetsplatser som vill vara med går det bra att räkna ävn den 27/ 1 och 30/1. Årets räkningsresultat kommer att visas på den här sidan. 
 
 
Vinterfåglar inpå Knuten 2022
Helgen den 29-30 januari genomförs årets räkning "Vinterfåglar inpå knuten"
 
Fredagen 28/1 var det ganska bra väder för räkning av fåglarna, även om det blåste friskt från NV. Marken var till stora delar snöfri men senaste tidens regn och kalla nätter har gjort att mycket av vegetationen var isbelagd. Det torde innebära att de flesta arter kan tänkas dra sig till fågelmatningar.
Lördagen 29/1 var mindre trevlig för fågelräkningar, regn och någon plusgrad under dagen efter en kall natt. 
Söndagen den 30/1 blåste friska till hårda NV-vindar men det var solsken och mycket bra fart vid fågelmatningarna.
Måndagen 31/1 bra väder och bra förhållanden att fågelräkna i.
 
Resultat 2022
 
Grönsiskan
Det blev en betydligt intressantare fågelhelg än väntat främst beroende på att grönsiskorna hade börjat anlända till fågelmatningar. Stora flockar av grönsiskor hade tidigare sett utefter bl.a. Kolbäcksån där det utnyttjade den rika frösättningen hos klibbalen. Förmodligen börjar det sina på alfrön och siskorna letade sig till fågelborden. Hela 1384 grönsiskor är tre ggr fler än antalet talgoxar som blev tvåa. Räkningarna har genomförts under 17 år och ett år tidigare nämligen 2020 var också grönsiskorna vanligast av vinterfåglarna under räkningen i vår trakt.
 
Bergfink
Den andra arten som överraskade var bergfinken. den kom på 4e plats med 231 exemplar. Anledning till det kan vara den mycket rika förekomsten av rönnbär under hösten. Vi kunde se stora flockar av bergfinkar i rönnbärsbuskarna i oktober/november i vår trakt. En del fåglar blev sedan kvar i vår trakt och har överlevt vid fågelbord även dessa ätande solrosfrön.
 
Vinterfåglar inpå Knuten 2021
 
Helgen den 30-31 januari genomförs årets räkning av vinterfåglarna vid våra matningar och i våra trädgårdar.
En mycket mild och nederbördsrik höst höll i sig ända fram till 9/1. Då föll första snön, blott 3-4 cm och första dagen på året med minusgrader. Den 20/1 blev det åter ett varmluftinbrott med följd att stora delar av snötäcket tinade bort. Veckan innan fågelräkningen blev det åter vinterväder med minusgrader och lätt snöfall ett par dagar.
 
30-31 januari
Årets räknardagar kännetecknads av vinterväder. Nätter och morgnar med mellan 10-15 minusgrader, under dagarna ca 6-7 minusgrader, nordlig vind och solsken. Ca 2 dm snö i naturen.
Totalt räknades fåglar vid 30 fågelbord i kommunen. Totalt blev det 2449 fåglar fördelade på 30 arter. Det är ett snitt på 81 fåglar per fågelbord. Med det ligger vi på 6e plats av kommunerna i Västmanland och på 131 plats bland landets kommuner.
Det som sticker ut mest i årets räkning är att grönfinken var den vanligaste fågeln i kommunen. Så har aldrig varit fallet under de år vi deltagit i arrangemanget. Nämnvärt är också att det saknades s.k. invasionsfåglar.
Här är resultatet: 586 grönfink, 339 talgoxe, 285 blåmes, 181 gråsiska, 168 gulsparv, 160 pilfink, 148 kaja, 87 domherre, 73 tamduva och 63 skata. Utmärkande bland dessa tio vanligaste arter är att skatan fortsätter minska, det har också uppmärksammats av medlemmar under vintern. Orsaken är än så länge okänd. Nämnvärt är också att vi har ett starkt fäste för gulsparven i kommunen, så har det varit i flera år.
Plats 11 t.o.m. 20. Koltrast 63, gråsparv 50, nötväcka 48, st. hackspett 27, bergfink 19, stjärtmes 19, nötskrika 19, steglits 18, Svarmes 17och talltita 14. Det mest positivt intressanta är att koltrasten blir allt vanligare vintertid i vår trakt. Här skall också nämnas gråsparv som varit på väg bort men som nu tycks få en allt bättre stam i våra tätorter och det har gått fort. 2018 noterades 15 gråsparvar, 2019 4 st och 2020 23 st. De senaste årens milda vintrar och flera fågelmatningar i tätorterna är två faktorer som gynnat gråsparven.
Plats 21 t.o.m.30. Grönsiska 11, entita 10, kråka 9, björktrast 9, sparvhök 7, trädkrypare 5, bofink 5, tofsmes 2, stenknäck 1 och rödhake 1.Det är ett dåligt år för entitan, den har minskat med i storleksordningen 25 % från 2020 och över 50% från åren 2019 och 2018. Tofsmesen går också bakåt i antal, det kanske bl.a. kan bero på att antalet matningar kan ha minskat i skogsmiljöer.
 
 
Vinterfåglar inpå knuten 2020
 
Årets vinterfågelräkning " Vinterfåglar inpå knuten" genomfördes mellan 31 januari och 3 februari.. Hela hösten och förvintern har varait onormalt mild och det höll i sig under året räknardagar. Den 1 februari var det t.ex. +8 grader. Jag tror att det milda vädret också var orsaken till att betydligt färre antaet fåglar än vanligtvis uppehöll sig vid fågelborden. Tyvärr verkade det också innebära att hälften av alla som räknade sina fåglar 2019 ställde in sin räkning i år. I fjol räknades fåglar vid 39 fågelbord i vår kommun hittills i år har resultat kommit in från endast 22 fågelbord (10/2).
 
Det här gör det svårare att använda årets räkning med de föregående årens resultat.
Däremot vet vi vilka fåglar som var igång den här vintern. Grönsiska blev den vanligast fågeln vid våra fågelbord. I fjol var det gråsiska. Antalet blåmesar blir allt vanligare och var i år nästan lika många som talgoxar. En annan art som hade ett bra år är sidensvansen som kom på 5e plats i vår kommun. 
 
Ingen mer art visar någon possitiv utveckling, däremot visar fåglarna vid våra fågelbord några fåglar med  mycket negativ utveckling. Dit hör gråspett som inte fanns någonstans hos oss i år. Tofsmes som bara sågs vid två fågelbord och enttita endast 15 ex. 
 
Vinterfåglar inpå knuten 2019
 
2019 genomförs räkningen mellan 23-26 januari. Fredagen och måndagen är till för att skolor och arbetsplatser skall ha möjlighet att vara med. Lördagen den 24 och söndagen den 25 skall vi andra räkna våra fåglar och slicka in resultatet till Birdlife Sverige.
 
Resultat 2019
 
Slutresultatet är nu klart från årets räkning "Fåglar inpå Knuten". I våran kpmmun rapporterades fåglarna från 36 fågelbord/tomter. Totalt noterade vi 2663 fåglar av 35 arter. Det resultatet gav oss 147 plats bland landets kommuner. Vilket är det bästa resultatet vi nått hittills. Snittet då det gäller antalet fåglar per Fågelbord hamnade på 74 ex/fågelbord hos oss. Det är ett av de lägre resultatet genom åren. Bara 2018 (få fågelbord) och 2016 har vi färre fågelindivider.
De vanligaste arterna var: Gråsiska 866, talgoxe 312, blåmes 274, gulsparv 169, pilfink 141, grönfink 114, domherre 112, kaja 111, steglits 61 och koltrast 59.
Det som utmärker vår kommun är den relativt goda förekomsten av gulsparv. Intressaant är också att hela 59 koltrastar och 14 bofinkar räknades in. Förmodligen en effekt av den milda hösten.  Det som saknas denna vinter hos oss är bl.a. nötskrika och talltita (se diskusionen kring talltita den 29/1)
 
 
Den 28/1
De första resultaten har börjat trilla in. Idag dn 28/1 har 16 fågelbord rapporterat sina resultat. Ifjol var det 27 fågelbord som deltog, vi hoppas på att det överträffas i år. Reultatet nedan kommer därför att förändras vart efter.
De tio individrikaste arterna är hittills:
Gråsiska 161 ex, talgoxe 132 ex, blåmes 112 ex, kaja 62 ex, domherre 54 ex, pilfink 46 ex, gulsparv 43 ex, skata 40 ex ,koltrast 24 ex och tamduva 22 ex.
 
 
Den.29/1
31 fågelbord har nu rapporterats i kommunen. Jag vet att det kommer in ytterligare några. Årets resultat börjar ta form. De tio vanligaste fåglar i kommunen är: Gråsiska 773, talgoxe 257, blåmes 223, gulsparv 145, pilfink 124, grönfink 108, domherre 105, kaja 101, skata 81 och steglits 50.
Överlag är det förvånansvärt låga siffror per fåglbord.
Det är ännu tidigt att börja analysera resultatet, annat än att en del av gråsiskorna fortfarande är kvar efter höstens invasion. Det mest anmärkningsvärda är att gulsparven är den 4e vanligaste fågeln i vår kommun.
 
Gudrun gjorde igårkväll en intressant koppling med det lilla antalet talltitor ( 6 st) och det ovanligt stora antalet talltitor vi ringmärkte under flyttningen vid Gnien under hösten. Jag har tittat närmare på siffrorna från landskapen som ligger norr och nordost om oss (Dalarna och Gävleborg) när det gäller talltitor. För Gävleborg är siffror för talltitor 404 ex 2017, 429 ex 2018 och 276 ex i år. För Dalarna är siffrorna 957 ex 2017, 747 ex 2018 och 676 ex i år. Det visar också på en nedgång av antalet talltitor i landskapen ovanför oss. Vi får invänta slutresultaten för bättre analys.
 
 
 
 

Vinterfåglar inpå knuten 2018

Att ta allmänheten till hjälp för att få fram kunskap om naturen är något som bl.a. BirdLife Sverige använder sig av. För trettonde året i rad inbjuds alla i Sverige att vara med och räkna våra vinterfåglar. Över 20 000 matningar rapporterades av drygt 19 500 personer 2017. Det är främst från södra delarna av landet som personer skickar in sina uppgifter på vilka arter och hur många individer av dem de ser vid sin egen fågelmatning.

Även i Surahammars kommun behöver vi bli flera som rapporterar sina fåglar från sina matningar. Anledning är att högt antal fågelmatningar också ger oss en allt tillförlitligare bild av läget för våra vinterfåglar.

Bli därför med i ”Vinterfåglar inpå knuten” och rapportera dina vinterfåglar vid din fågelmatning!

2018 sker evenemanget helgen 26-29 januari.

Under veckan därpå kommer vi att presentera resultatet från vår kommun på den här sidan.

 

 

Vinterfåglar inpå knuten i Surahammars kommun 2018

Förvintern 2017-18 har varit ovanligt mild, grådisig och nederbördsrik i form av regn. Först omkring 10/1 kom första snöfallen och det var några minusgrader även på dagarna. Från den 15/1 kom ordentligt med snö och några dagar senare var det ca 40 cm snö och några nätter med ca -15 grader. Strax innan räkningen blev det åter blidväder med en varmfront och regn från den 24/1. Under räknardagarna var det omkring 0 grader, lite nederbörd i form av snö och regn. Träden var snöfria och marken täckt av ett ca 1 dm tjockt snötäcke.

 

Söndagen 28/1. Endast resultatet från 8 fågelbord har kommit in med sammanlagt 443 fåglar. I fjol hade vi ett resultat från 36 fågelbord i vår kommun.
 
Onsdag 31/1. Hittills har det kommit in resultat från endast 16 fågelmatningar i kommunen. Därför uppmanas alla att skicka in era räkningsresultat. Inte oväntat är än så länge talgoxen vanligast individmässigt i vår kommun, följd av blåmes och gulsparv. Det verkar också vara färre individer i år än året innan. Då var sidensvansen vanligast följd av talgoxe och blåmes.
 
Måndag 12/2. Årets resultat blev att endast 21 matningen från Surahammars kommun rapporterade in sina fåglar. Det är bland det sämsta resultatet under arrangemangets alla år. Totalt räknades 1142 fåglar i kommunen vid dessa matningar. Vanligaste art var talgoxe, följd av blåmed, nötväcka, skata och domherre i tur ordning. Några arter som drog lite mer uppmärksamhet till sig var bofink på 3 matningar, bergfink på en matning och svarthätta likaså på en matning.