Avverkningsanmälningar

På nedanstående länkar kan du vilka skogar som är avverkningsanmälda.
 
https://www.hotadskog.se/
 
https://www.hotadskog.se/v%C3%A4stmanlands-l%C3%A4n/surahammar