Pågående inventeringar

 
Djupramenskogen.
 
Den 15/1 2022 genomförde vi (Pia, Seppo och Sören) en första koll av skogsmiljöerna i denna gammelskog. Miljöerna kring Djupramen och Djupramenberget var mycket intressanta och skall bli spännande att följa upp bättre under året. Idag var kanske inte rätt tidpunkt på året att leta arter, en del fynd blev det och dessa har lagts in på Artportalen.. 
 
Miljöbild av Djupramenberget med Djupramen i bakgrunden 
 
Två fynd som var lite kul vill jag uppmärksamma här. Vi fann ett fint bestånd av sammetsticka på en björkstubbe efter en bäverfällning. Arten är ganska ovanlig hos oss och har bara påträffats 5 ggr de senaste fem åren (se foto nedan). Vi fann också en liten oansenlig mossa på Kvarndamsmyren, nämligen myrbjörnmossa. Funnen 7 ggr under senaste fem åren.

Här kan du se sammetstickan som hittades i Djupramenskogen. Den undre bilden visar porlagret som är vitt  och en viktig artkaraktär. Foton: Sören Larsson
 
Myrbjörnmossa funnen på Kvarndamskärret i Usträngsbo. Foto: Pia Hagfors
 
 
Dessutom såg vi spår efter ett ensamt lodjur som vandrat norrut över Kvarndammen, samt ganska mycket spår efter rådjur och vildsvin kring Djupramsmossen. Även något enstaka älgspår.