Usträngsbo

2020
 
28/8. Greta och Sören räfsade bort det slagna gräset. En huggorm unge sågs på ängen.
 
26/8 Pia och Sören slåttrade en del av ytan i Fågeltäppa. Gräset slogs på området närmast ingången och buskage togs bort kring väddplantor med väddnätfjärilkolonier.
 

24/8  Räkning av väddnätfjärilkolonier genomfördes. Hela 156 kolonier hittades, lika med det största antalet någonsin. De låg ganska jämnt fördelade i de områden som solen kom åt under em. Noterbart var också att oväntat mycket humlor var igång och satt vilande eller nektarsökande på främst ängsvädden

 
2018
 
Oktober
 
Slyröjning utfördes under en em av en del av ängsmarken vid Fågeltäppa