Nässtyngflugan

20.09.2014 21:41

Nässtyngflugan funnen i Ramnässkogarna.

Sören och Greta Larsson var ute och plockade blåbär på skogarna väster om Ramnäs fredagen den 8/8 när de uppvaktades av en mycket närgången stor fluga. Flugan var irriterande närgången mot ansiktet och då misstanke fanns om att det kunde vara den obehagliga nässtyngflugan, så motades den bort varje gång den kom. Hemkomna kunde de konstatera att deras misstanke var rätt. Flugan är stor som en humla, är färgad inte olikt en humla, har päls och brummar som en stor humla. Utmärkande är också de mycket stora bruna ögonen den har. Det mest typiska är dess beteende, dvs den är irriterande närgången. Anledningen är att flugan skjuter in sina larver i näsborrarna på älgar där de lever av älgens slem mm. Älgarna kan inte få bort larverna och blir därför mer eller mindre sjuka och kan t o m avlida.

Anledning till att flugan uppvaktar även människor är att den troligtvis uppfattar våra ögon som om det vore en älgs näsborrar. Älgens näsborrar sitter nämligen rakt fram liksom våra ögon. Det finns också fall från bl.a. Finland att flugan skjutit larver in i människoögon.

Efter att ha lånat en s.k. fotoburk av Solveig på Enebba så besökte de samma skogsdunge under söndagen den 10/8 för att leta efter flugan och dokumentera den. Efter en timmes vandrande fram och tillbaks i området hittades flugan och den kunde fångas och fotograferades. Ni som är ute i skogen under juli till september var uppmärksamma om en humlestor fluga är närgången mot ert ansikte - mota i så fall bort den. Se på bilderna hur den ser ut.


Slåtterblomman

Slåtterblomman

20.09.2014 22:04
Slåtterblomman är årets växtDen växer på fuktiga ängsmarker/strandängar, vägkanter,diken. I många fall indikerar den var i vår trakt det förekom "myrslåtter" förri tiden. Slåtterblomman gillar inte igenväxning och minskar därför hos oss.Ännu kan vi dock hitta den.Slåtterblomman är lätt att känna...