Dagflygande fjärilar 2019

Det var vårvärme under en period i slutet av februari men som tur var sågs ingen dagfjäril på vingarna den perioden. Omkring den 20/3 blev det åter varmt på dagarna men fortfarande minusgrader på nätterna. Nu kom ändå de tidiga fjärilarna igång. April började med minusgrader på nätterna men mellan 5-10 plusgrader på dagarna. Sista 10 dagarna i månaden var det under dagarna rena försommartemperaturer vilket fick igång ytterligare några arter.
Juni månad inleddes med mycket fint sommarväder och varmluft från norra Afrika spred sig norrut genom Europa, den 5e nådde varmluften upp till oss och vi fick tre dagar med 28-29 grader varmt på dagarna och nära 20 på nätterna. I mitten på månaden var det ostadigt med flera lågtryck som passerade men efter midsommar stabiliserades vädret alltmer och sista dagarna i månaden var det åter mycket varmt men med vindar främst från västsektorn.
Juli månad blev omväxlande med korta värmeperioder, dessemellan regn och blåst. Det var fint växtväder och blomsterprakten utefter vägar och på ängar var enastående fin.
 
Svävfluglik dagsvärmare
Arten är egentligen inte någon dagfjäril men vi tar med den eftersom den ofta ses på dagen.
Redan den 17 maj sågs 1 ex flyga och hämta nektar ur gökärt vid Usträngsbo (SLN).
 
Humlelik dagsvärmare
1 ex sågs vid Läkärret den 4 juni (SLN)
 
Aspfjäril
1 ex sågs vid Norrby 24/6 (SLN) och samma dag 1 ex vid Djupebo (GEL).
 
Makaonfjäril
Redan 17 maj sågs tre nykläckta ex vid Lönnbromossen (SLN). 31 maj sågs 1 ex vid Lönnbromosen och 3 juni 2 ex vid Muggbo (SLN).Äggläggande makon på strätta vid Läkärret 4 juni (SLN), 1 ex vid Enebba  5juni (SWS)
Så sent som 13/7 sågs 1 ex flyga vid Lönnbromossen (SLN)
 
Sorgmantel
 30/3. 2 ex flög omkring vid ladan Lönnbromossen (SLN), 1 ex samma lokal den 31/3. I slutet av april kom arten igång med flygningen igen och sågs då dagligen utefter skogsbilvägar.
 
Nässelfjäril
26/3 2 ex vid Lönnbromosen (SLN, GLN), 1 ex vid Furnäs på krokus (MCN) samt 1 ex i Norrby (GLN). 30(3 sågs 8 ex på tussilago vid Lönnbromossen (SLN)
 
 
Citronfjäril
27/3 sågs de första flyga. 1 ex vid Norrby (GLN) och 1 ex vid Bergtorpsvägn ute på brandområdet (SLN). 29/3 sågs 1 ex flyga vid Källdalen (TSM, GSM) 0ch dagen därpå sågs 2 ex vid L.Långtallbo (TSM) och 3 ex vid Lönnbromossen (SLN). I samband med kylan i början av april försvann fjärilarna men när värmen kom under månadens sista 10 dagar blev citronfjärilarna mycket vanliga speciellt i fuktiga skogsmiljöer med brakved.
 
 
Amiral
27/6 sågs 1 ex vid p-platsen vid Fermansbo urskog (SLN). 27 och 28/6 1 ex vid Norrby (GLN)
 
Tistelfjäril
19 maj sågs 1 ex vid Furnäs (MKN) och 1 ex vid Norrby som födosökte på violer..Från slutet av maj sågs enstaka tistelfjärilar på flera platser men i början av juni blev de nästan en daglig syn. De tre varma, soliga och blåsiga dagarna med S till SO-vindar, 6-8 juni fick vi uppleva en förbiflyttning av tistelfjärilar av sällan skådat slag. Största draget var under em den 7/6. Vi räknade då förbisträckande tistelfjärilar vid Norrby under em ( kl13-17). I genomsnitt passerade ca 30 fjäril var femte minut alla med riktning NV (SLN, GLN). Det innebär att minst 2800 tistelfjärilar passerade över gården i Norrby under denna em. Vid Högbyladan gjordes en kontrollräkning och även där var sträcket lika intensivt under em. Med en passage av ca 30 fjärilar var femte minut. Dagen därpå var "sträcket" svagare med ca 15 fjärilar var 5 minut vid räkningar på skogen kring Timmermossen i Sura (SLN, GLN) och kontrollräkning vid Norrby. Alla fjärilar var mer eller mindre slitna vilket visar att de kom mycket långt ifrån. 
I slutet av månaden sågs bara enstaka hårt slitna individer i kommunen.
Den 9/7 sågs larver av tistelfjäril krypa på gården vid Norrby (SLN)
 
 
Tosteblåvinge
Årets första sågs i Ramnässkogens NR den 27/4 (SLN, GLN) och dagen därpå sågs 3 ex vid Skräddartorp (GE-L)
 
Mindre guldvinge
En hona sågs tvådagar vid Norrby 24 och 25/4 (SLN, GLN)
 
Grönsnabbvinge
10-talet ex sågs vid Dalbacken 22/4 (SLN, GLN). Därefter blev den plötsligt mycket vanlig i skogsmarkerna.
 
Eksnabbvinge.
! ex sågs vid Sandtorp 16/7 (PHS)
 
Väddnätfjäril
Larver var aktiva och kröp omkring vid en larvkoloni på Lönnbromossen så tidigt som 31/3 (SLN). Det blåste en kall nordlig vind och föll lätta snöbyar den dagen. I samband med naturvårdsarbete vid Usträngsbo 3/4 noterades vakna larver vid flera larvbon.
Fjärilarna kom igång med flygningen ovanligt tidigt. Redan 22 maj sågs ett 10-tal fjärilar flyga vid Usträngsbo. Den 6 juni kunde 27 "väddnätar" räknas i inventeringsrutan för "Svensk dagfjärilövervakning" vid Usträngsbo.
 
 
Frejas Pärlemofjäril
19 maj sågs 3-4 individer på Gjusvattsmossen (SLN)
 
Brun flickfjäril
Första flygande exemplaret var 1 ex vid Stenbovägen, Su 21/3 (TSM). Därefter rapporterad med 1 ex Västsura ekhage (SLN, GLN), Svenskbyn (TSM) , Mossfallet (TSM) 22/3. Dagen därpå 2 ex vid Högbyladan, 1 ex vid Norrby, 1 ex vid Seglignsbergs grusgrop (SLN) samt 1 ex Statargatan, Su (EMD) 23/3 .26/3 sågs hela 4 ex vid Enebba (SWS) och 3 ex vid Lönnbromossen (SLN, GLN)
 
Sexfläckig bastardsvärmare
28 juni sågs första exemplaren vid Skogsmuren (PHS)
 
Mindre bastardsvärmare
Arten var ovanligt talrik vid Läkärret, Fågeltäppa i Usträngsbo och Lönnbromossen i mitten på juli månad. (SLN)

 

 

Dagflygande fjärilar 2018

 
En kylig och sen vår gjorde att de första dagfjärilarna kom fram ovanligt sent. I maj övergick vädret till torrt och varmt sommarväder långt fram till augusti. Under juli månad var det extremt varmt flera dagar. Först den 28 föll regn som fick oss och insekterna att andas igen. Torkan och värmen gjorde dock att blommorna blommade över på några dagar under sommaren och näringsbrist uppkom vissa dagar för fjärilarna.

 

 

Dagflygande fjärilar 2017

Efter en trögstartad vår med kalla nätter men sol på dagarna kom det igång flygande fjärilar i slutet på vecka 12. Det var snöfritt sedan länge och varma sydvästvindar svepte upp med följden att det blev varmare än + 15 några dagar.
April: Typiskt aprilväder i början av månaden med kalla nätter, blåst och få soltimmar under dagarna.
Även maj månad kom att bli kylig under första halvan. I slutet av månaden kom tillfällig värme och fjärilarna började äntligen flyga.
Juni månad kom att bli solfattig och mycket blåsig med flera perioder med nordvindar. Inget bra fjärilväder. Det kom också att bli en mycket fjärilfattig månad såväl ur art- som främst individsynpunkt.
 
Skogsvisslare: Rapporterades från flera lokaler under månadens första hälft.
 
Smultronvisslare: Bara enstaka fynd av arten under månaden.
 
Blåvingar: Har saknats nästan helt. Endast enstaka puktörneblåvingar har noterats under fjärilinventeringarna.
 
Mindre guldvinge: Betydligt ovanligre än senaste åren. Bara enstaka fynd under juni.
 
Violettkantad guldvinge: Enstaka fynd. 1 ex Kyrkåsen, Ramnäs 25/6 (SLN)
 
Amiral: 1 ex flög några dagar 22-26/6 vid Norrby (SLN)
 
Aspfjäril: 1 ex sågs på Dalskogsområdet i Sura 28/6 (APN)
 
Väddnätfjäril: Mycket fåtalig vid lokalerna under månaden.
 
Sotnärfjäril: Endast ett fynd känt. 1 ex sågs i kraftledningsgatan vid Snickarbacken 18/6 (SLN) 
 
Starrgräsfjäril: Även den uppträder fåtaligare än vanligt. 5-6 ex vid Lönnbromossen 28/6 (SLN)
 
Nässelfjäril: Enstaka sågs vid Felingen 25/3 (SOS), Norrby (GLN) och Enebba (SWS). Dagen därpå sågs den på många platser i skogsmarkerna.
 
Citronfjäril: Enstaka sågs flyga vid Felingen 25/3 (SOS), Djupebo (GE-L). Dagen därpå var den ganska vanlig utefter skogsbilvägar t.ex. Målsjövägen (SLN, GLN)
 
Påfågelöga. Enstaka sågs vid Felingen (SOS). Dagen därpå sågs den vid Norrby (SLN) och enstaka utefter skogsbilvägar (SLN, GLN)
 
Sorgmantel: 1 ex sågs vid Felingen 25/3 (SOS) och Målsjömossarna (TSM). Flertalet såg vid St. Målsjön 26/3 (SLN, GLN)
 
Vinbärsfuks: 1 ex sågs vid Kotarmen, drottning Kristinas väg 26/ 3 (IMC, RCN)
 
Brun flickfjäril: 1 ex vid Åskbäcken 2/4 kring småbjörkar (SLN, GLN). 1 ex vid Norrby kring en mycket stor björk 4/4 (SLN)
 
 
 

 

Dagflygande fjärilar 2016

 

Solvarma dagar i mars brukar de första övervintrande fjärilarna dyka upp, så också i år. En relativt sval vår gjorde att fjärilarna saknades i stor utsträckning. Varma och torra perioder i maj och juni blev det lite bättre fart på dagfjärilarna. 

Nässelfjäril: De tre första fynden blev 11/3 vid Stenbovägen, SU (TSM), 13/3 2 ex vid Norrby, Ra (SLN, GLN) och 14/3 1 ex i Lisjöområdet (LEN). De första för året nykläckta nässelfjärilarna dök upp 23/6 vid t.ex. Norrby.

Citronfjäril: Första fyndet 17/3 vid Degran, Lisjö (SLN)

Påfågelöga: Första fyndet 17/3 Åsenlund, Ra (LEN)

Aspfjäril: 1 ex sågs utefter Riksettan strax söder om Lilla Vallsjön 23/6 (Lars Gabrielsson, SWS). 1 ex rastade vid Enebba, Virsbo 25/6 (SWS), 1 ex rastade på grusgång vid Norrby 26/6 (GLN, SLN)

Svavelgul höfjäril: 2016 är ett flygår för arten och den ses nu i juni allmänt ute vid myr- och mossmiljöer (SLN)

Tallgräsfjäril: Även den arten har ett flygår i år.

Väddnätfjäril: Har ett bfra flygår 2016. Ett fynd av 2 ex flygande vid Tippenområdet i Surahammar 7 juni (SWS, IMC), innebar mera eftersök i området den 10/6 och då hittades en ny lokal för arten med 15-20 flygande väddnätfjärilar (SLN).

Brun flickfjäril: Första fyndet gjordes vid Degran, Lisjö 17/3 (SLN), den blev snart den vanligaste flygande fjärilen på dagarna.

Grå flickfjäril: Arten är mycket ovanlig hos oss och har bara setts 1 ggr tidigare under de senaste 10 åren. 1 ex sågs vid Sandtorp 28/3 (PHS)

Brunsprötad skymningssvärmare: Den stpra skogsbranden 2014 innebar goda betingelsser för förekomsten av blommande mjölkört på brandområdet 2015. På flera lokaler hittades larver av denna svärmare på blommorna. I slutet av juni 2016 sågs de första fjärilarna ute på nektarsök. Förutom på brandområdet där de sökte på kärringtand sågs 1 ex i trädgård vid Enebba 24 juni (SWS). Samtliga fynd är från mitt på dagarna.

 

Rapportörer: GLN=Greta Larsson, LEN=Lennart Eriksson, PHS= Pia Hagfors, SLN= Sören Larsson, SWS=Solveig Wadelius, TSM=Tom Sävström