Dagflygande fjärilar 2018

 
En kylig och sen vår gjorde att de första dagfjärilarna kom fram ovanligt sent. I maj övergick vädret till torrt och varmt sommarväder långt fram till augusti. Under juli månad var det extremt varmt flera dagar. Först den 28 föll regn som fick oss och insekterna att andas igen. Torkan och värmen gjorde dock att blommorna blommade över på några dagar under sommaren och näringsbrist uppkom vissa dagar för fjärilarna.

 

 

Dagflygande fjärilar 2017

Efter en trögstartad vår med kalla nätter men sol på dagarna kom det igång flygande fjärilar i slutet på vecka 12. Det var snöfritt sedan länge och varma sydvästvindar svepte upp med följden att det blev varmare än + 15 några dagar.
April: Typiskt aprilväder i början av månaden med kalla nätter, blåst och få soltimmar under dagarna.
Även maj månad kom att bli kylig under första halvan. I slutet av månaden kom tillfällig värme och fjärilarna började äntligen flyga.
Juni månad kom att bli solfattig och mycket blåsig med flera perioder med nordvindar. Inget bra fjärilväder. Det kom också att bli en mycket fjärilfattig månad såväl ur art- som främst individsynpunkt.
 
Skogsvisslare: Rapporterades från flera lokaler under månadens första hälft.
 
Smultronvisslare: Bara enstaka fynd av arten under månaden.
 
Blåvingar: Har saknats nästan helt. Endast enstaka puktörneblåvingar har noterats under fjärilinventeringarna.
 
Mindre guldvinge: Betydligt ovanligre än senaste åren. Bara enstaka fynd under juni.
 
Violettkantad guldvinge: Enstaka fynd. 1 ex Kyrkåsen, Ramnäs 25/6 (SLN)
 
Amiral: 1 ex flög några dagar 22-26/6 vid Norrby (SLN)
 
Aspfjäril: 1 ex sågs på Dalskogsområdet i Sura 28/6 (APN)
 
Väddnätfjäril: Mycket fåtalig vid lokalerna unde månaden.
 
Sotnärfjäril: Endast ett fynd känt. 1 ex sågs i kraftledningsgatan vid Snickarbacken 18/6 (SLN) 
 
Starrgräsfjäril: Även den uppträder fåtaligare än vanligt. 5-6 ex vid Lönnbromossen 28/6 (SLN)
 
Nässelfjäril: Enstaka sågs vid Felingen 25/3 (SOS), Norrby (GLN) och Enebba (SWS). Dagen därpå sågs den på många platser i skogsmarkerna.
 
Citronfjäril: Enstaka sågs flyga vid Felingen 25/3 (SOS), Djupebo (GE-L). Dagen därpå var den ganska vanlig utefter skogsbilvägar t.ex. Målsjövägen (SLN, GLN)
 
Påfågelöga. Enstaka sågs vid Felingen (SOS). Dagen därpå sågs den vid Norrby (SLN) och enstaka utefter skogsbilvägar (SLN, GLN)
 
Sorgmantel: 1 ex sågs vid Felingen 25/3 (SOS) och Målsjömossarna (TSM). Flertalet såg vid St. Målsjön 26/3 (SLN, GLN)
 
Vinbärsfuks: 1 ex sågs vid Kotarmen, drottning Kristinas väg 26/ 3 (IMC, RCN)
 
Brun flickfjäril: 1 ex vid Åskbäcken 2/4 kring småbjörkar (SLN, GLN). 1 ex vid Norrby kring en mycket stor björk 4/4 (SLN)
 
 
 

 

Dagflygande fjärilar 2016

 

Solvarma dagar i mars brukar de första övervintrande fjärilarna dyka upp, så också i år. En relativt sval vår gjorde att fjärilarna saknades i stor utsträckning. Varma och torra perioder i maj och juni blev det lite bättre fart på dagfjärilarna. 

Nässelfjäril: De tre första fynden blev 11/3 vid Stenbovägen, SU (TSM), 13/3 2 ex vid Norrby, Ra (SLN, GLN) och 14/3 1 ex i Lisjöområdet (LEN). De första för året nykläckta nässelfjärilarna dök upp 23/6 vid t.ex. Norrby.

Citronfjäril: Första fyndet 17/3 vid Degran, Lisjö (SLN)

Påfågelöga: Första fyndet 17/3 Åsenlund, Ra (LEN)

Aspfjäril: 1 ex sågs utefter Riksettan strax söder om Lilla Vallsjön 23/6 (Lars Gabrielsson, SWS). 1 ex rastade vid Enebba, Virsbo 25/6 (SWS), 1 ex rastade på grusgång vid Norrby 26/6 (GLN, SLN)

Svavelgul höfjäril: 2016 är ett flygår för arten och den ses nu i juni allmänt ute vid myr- och mossmiljöer (SLN)

Tallgräsfjäril: Även den arten har ett flygår i år.

Väddnätfjäril: Har ett bfra flygår 2016. Ett fynd av 2 ex flygande vid Tippenområdet i Surahammar 7 juni (SWS, IMC), innebar mera eftersök i området den 10/6 och då hittades en ny lokal för arten med 15-20 flygande väddnätfjärilar (SLN).

Brun flickfjäril: Första fyndet gjordes vid Degran, Lisjö 17/3 (SLN), den blev snart den vanligaste flygande fjärilen på dagarna.

Grå flickfjäril: Arten är mycket ovanlig hos oss och har bara setts 1 ggr tidigare under de senaste 10 åren. 1 ex sågs vid Sandtorp 28/3 (PHS)

Brunsprötad skymningssvärmare: Den stpra skogsbranden 2014 innebar goda betingelsser för förekomsten av blommande mjölkört på brandområdet 2015. På flera lokaler hittades larver av denna svärmare på blommorna. I slutet av juni 2016 sågs de första fjärilarna ute på nektarsök. Förutom på brandområdet där de sökte på kärringtand sågs 1 ex i trädgård vid Enebba 24 juni (SWS). Samtliga fynd är från mitt på dagarna.

 

Rapportörer: GLN=Greta Larsson, LEN=Lennart Eriksson, PHS= Pia Hagfors, SLN= Sören Larsson, SWS=Solveig Wadelius, TSM=Tom Sävström