Trollslädor

 

2018

 
Starrmosaikslända fotograferad vid Näcksjögraven 2018-07-20. Foto: SLN. 10-15 ex av denna art flög runt över Näcksjögraven

 

2017

 
Naturklubben kommer att i maj månad starta en kurs i artkunskap kring våra trollsländor. Större delen av kursen kommer att förläggas ute i fält.
Vill du vara med så anmäl dig till någon i styrelsen.  
 
20 maj: En kylig vår har gjort att de första flygande trollsländorna kläckts först idag. Många exemplar av nordlig kärrtrollslända som silvriga vingar (nykläckta) kunde ses på vissa solbelysta skogsbilvägar under em.
Juni månad: En solfattig, blåsig och kylig månad vilket troligtvis hämmat trollsländorna.
 
2 juli. Vi arrangerade idag första riktade utflykten med trollsländor i focus. Målet var Uvsjön och Gottricksbäcken i brandområdet. Vi var sex deltagare. Tyvärr hade vi vädret emot oss. Mulet och blåst var förmodligen orsak till dålig aktivitet på flygande trollsländor. Vid Uvsjön flög glanstrollsländor snabbt förbi vid några tillfällen
omöjliga att hinna artbestämma. En pudrad smaragdflickslända hona kunde vi studera närmare. Se bild nedan.
 
Hona av pudrad smaragdflickslända vid Uvsjön 2 juli. Foto: Karin Arnåsen. Artens känns igen på sin ganska långsamma flygning, vidare att den lyser skimmrande grön på hela kroppen och att äggläggningsröret som sitter längst bak under kroppen inte skjuter ut bakom yttersta spetsen på bkkroppen.
 
Artlista:
 
 
Blå jungfruslända hona. Fotograferad vid Vallsjöbäcken. Foto: Solveig Wadelius
 
Arten går inte att förväxla med någon annan art. Tidigt på säsongen kan de ses flyga långt från vatten men senare förekommer de bara vid rinnande vatten.
 
Spjutflickslända fotad vid Vallsjöbäcken. Foto Solveig Wadelius.
 
Arten känns igen på den spjutlikannde svarta teckningen längst fram på bakkroppen.
 
Röd flickslända är kanske den lättaste flicksländan att känna igen, eftersom den är den enda röda flicksländan i vår trakt.
 
Nordisk kärrtrollslända är en av våra tidigast flygande trollsländor. Den är svår att skilja från citronfläckad trollslända.
 
Större rödögonflickslända hane fotograferad i norra delen av Klysen. Foto Sören Larssomn. Arten håller oftast till ute på flytbladsvegetation ute i sjöar. Den är svår att upptäcka där den flyger lågt över vattenytan.
 
Större sjötrollslända hona. Foto: Sören Larsson. Är troligtvis en ganska ovanlig art hos oss. Är fotograferad mitt uppe på skogen vid Fågelmossen vid ett skogstraktorspår som fyllts med vatten. Där jagade den mygg och även småfjärilar med stor effektivitet.
Den 28 juni sågs ännu en ivrigt jagande hona vid Lönnbromossen, samt två dagar senare jagade en hane i trädgården vid Ramnäs Hotell&konferens (SLN).