Tävling

Här kommer en inbjudan att delta i en lite annorlunda och trevlig tävling kring fågelskådning.
 
Naturkliubbens styrelse uppmanar våra medlemmar att gärna delta i den här tävlingen. Att vara ute och leta fåglar är bra för din hälsa och välmående. Dessutom kan du vara med och glädja andra människor som inte har möjlighet att vara med.
 
 
Läs inbjudan i den bifogade lila filen.