Grågässen en framgångssaga inom vår fågelfauna

För 60 år sedan var grågåsen en mycket ovanlig fågelart i våran trakt. Denna höst har vi haft över 600 grågäss rastande vid Gnien vissa dagar. Dessutom har de haft den trevliga inställningen att visa upp sig nära Elingbovägen på de mycket fina hästbetade ängsmarkerna. Grågässen drar också till sig havsörnar vilka dagligen spanar av flocken för att kolla att alla är i god kondition. Nu i november besöker också kungsörnar området med samma syfte. Grågässen är viktiga bytesdjur för våra största rovfåglar.