Forskningsprojekt

Här lägger vi ut rapporter från undersökningar som publicerats i Vetenskapliga tidskrifter.
 

 

BirdLife Sverige har mycket info om fåglar och vindkraft på deras hemsida. Gå gärna in där och sök kunskap i ämnet.

BirdLife Sverige - Vindkraft - Fågelskydd - Rapporter

 
 
 
Finlands Natur, Miljönytt
Fladdermössen undviker vindmöllor
av Mikael Sjövall | 9 januari 2023
 
Fladdermössen gillar inte vindkraftverk. Det visar ny forskning vid Åbo universitet och Helsingfors universitet.
En grupp forskare har kartlagt förekomsten av fladdermöss i närheten av vindkraftverk på den finska västkusten. Forskarna använde sig av ultraljudsinstrument som registrerade fladdermössens rörelser. De arter som analyserades var i huvudsak nordfladdermöss (Eptesicus nilssonii) och läderlappar, såsom vattenfladdermöss (Myotis daubentonii).
Analyserna visade att fladdermössen höll sig på minst 800 meters avstånd från vindkraftverkenuppger Åbo universitet i ett pressmeddelande.
 
Fladdermössen gillar inte vindkraftverk. Det visar ny forskning vid Åbo universitet och Helsingfors universitet.
En grupp forskare har kartlagt förekomsten av fladdermöss i närheten av vindkraftverk på den finska västkusten. Forskarna använde sig av ultraljudsinstrument som registrerade fladdermössens rörelser. De arter som analyserades var i huvudsak nordfladdermöss (Eptesicus nilssonii) och läderlappar, såsom vattenfladdermöss (Myotis daubentonii).
Analyserna visade att fladdermössen höll sig på minst 800 meters avstånd från vindkraftverken, uppger Åbo universitet i ett pressmeddelande.
 
Enligt forskningsteamet finns det väldigt tunnsått med forskning om vindkraftens inverkan på naturen och djurlivet.
”Fladdermössen gillar inte vindkraftverk. Bägge fladdermusgrupper som analyserades lyste med sin frånvaro i närheten av vindkraftverken”, säger Simon Gaultier, doktorand vid Åbo universitet.
Forskningsrapporten ger ingen förklaring till fladdermössens beteende och varför de undviker att röra sig i närheten av vindkraftverk. Enligt forskarna kan det bland annat bero på att skogen har avverkats i närheten av vindkraftverken, vilket berövar fladdermössen på viktiga livsmiljöer.
”Läderlapparna trivs i skogen och gillar inte gläntor. Det här kan vara en förklaring till att
 
läderlappar inte syns i närheten av vindkraftverk”, säger Eero Vesterinen, universitetslektor vid Åbo universitet.
Enligt forskarna innebär den nuvarande och planerade utbyggnaden av vindkraften i Finland att cirka 7 procent av landets yta blir ogynnsam för fladdermössen.
Forskningsrapporten har publicerats på webbplatsen ScienceDirect som upprätthåller kvalitetsgranskade vetenskapliga publikationer från mer än 4000 akademiska tidskrifter.