Ägretthäger i Ramnäs

Onsdagen den 5 december upptäcktes en ägretthäger rasta i Kolbäcksån ovanför bron på 66an. Jag fick ett larm från Inge L för att åka dit och kolla upp. Mycket riktigt fanns hägern uppe vid Stenbryggan på åns västra sida. När jag stod där och kollade hägern landade plötsligt en gråhäger i närheten och började driva den något större vita hägern söderut.

 

Foto: Sören Larsson
 
Ägretthäger är en av de arter som har en positiv utveckling i norra Europa och har börjat häcka på några platser i vårt land. Det här en 11e gången som arten ses i vår kommun. Första fyndet gjordes i juli 1989 då jag själv upptäckte en ägretthäger i Brunnströmsviken vid Gnien. Sedan dröjde det till 2007 när nästa "ägrett" dök upp en tidig aprilmorgon vid Gnien, upptäckare var Gudrun Eriksson Lindgren och Katarina Boström. Vi kan förvänta oss flera fynd i framtiden av denna ståtliga häger.
 
Sören L

 

Härfågel i Ramnäs!

I måndags den 22 oktober upptäckte Jaana och Johan en härfågel på självaste hemmaplan, Brattheden sent på em. Fågeln födosökte på gräsmattorna kring villorna i området. I skymningen flög den norrut upp mot skogen och troddes lämna området. Men under en kvällspromenad på vägen upp mot Färmansbo fick de återigen kontakt med härfågeln i närheten av gården Hällen. 

Härfågel är en stor sällsynthet i vår kommun och veterligt har den observerats endast 4 ggr tidigare hos oss.

Tidigt på tisdags morgonen var Maj på plats för att om möjligt få se fågeln - vilket inte var så svårt. Den hittades sittande på staketet till Bratthedsvägen 8.

Fågeln larmades ut och vi blev många som besökte området och kunde se härfågeln under dagen. Antingen vid gården Hällen eller på gräsmattorna utefter Bratthedvägen 8 till 20.

 

 
Två foton av härfågeln vid Brattheden. Foto: Pia Hagfors
 
Fågeln var märkbart blek i fjäderdräkten och funderingar uppstod om det kan vara frågan om en fågel med mer östligt ursprung. Dessutom var den ovanligt skygg i sitt uppträdande.
 
På em vid ca kl 16:00 sågs härfågeln proviantera samtidigt vid Hällen som på gräsmattorna vid Brattheden och det är 1 km mellan lokalerna. Kommande dagar kan kanske det fastställas om det är en och samma fågel som flyger mellan platserna.