Härfågel i Ramnäs!

I måndags den 22 oktober upptäckte Jaana och Johan en härfågel på självaste hemmaplan, Brattheden sent på em. Fågeln födosökte på gräsmattorna kring villorna i området. I skymningen flög den norrut upp mot skogen och troddes lämna området. Men under en kvällspromenad på vägen upp mot Färmansbo fick de återigen kontakt med härfågeln i närheten av gården Hällen. 

Härfågel är en stor sällsynthet i vår kommun och veterligt har den observerats endast 4 ggr tidigare hos oss.

Tidigt på tisdags morgonen var Maj på plats för att om möjligt få se fågeln - vilket inte var så svårt. Den hittades sittande på staketet till Bratthedsvägen 8.

Fågeln larmades ut och vi blev många som besökte området och kunde se härfågeln under dagen. Antingen vid gården Hällen eller på gräsmattorna utefter Bratthedvägen 8 till 20.

 

 
Två foton av härfågeln vid Brattheden. Foto: Pia Hagfors
 
Fågeln var märkbart blek i fjäderdräkten och funderingar uppstod om det kan vara frågan om en fågel med mer östligt ursprung. Dessutom var den ovanligt skygg i sitt uppträdande.
 
På em vid ca kl 16:00 sågs härfågeln proviantera samtidigt vid Hällen som på gräsmattorna vid Brattheden och det är 1 km mellan lokalerna. Kommande dagar kan kanske det fastställas om det är en och samma fågel som flyger mellan platserna.