Som medlem i Naturklubben stödjer du vår verksamhet. Du får då också tillgång till information på våra medlemssidor här på hemsidan. Information om och kring våra olika projekt. Du får möjlighet att delta på våra klubbmöten, utflykter och vara med i våra projekt.

 

 

Medlemsavgifter:

Vuxna                 60 kr

Familj                120 kr

Skolungdom         20 kr

 

Medlemsavgiften sätts in på pg 47 62 46 - 4

Utöver namn och adress ange även din e-postadress!