Som medlem i Ramnäs-Virsbo Naturklubb stödjer du vår verksamhet och vårt naturvårdsarbete. 

 

Du kan delta på våra klubbmöten, utflykter och kan vara med i våra projekt

 

Du får tillgång till information på våra medlemssidor här på hemsidan. 

 
Du får erbjudande om att vara med i vår SMS-lista och får där snabb info om vad som händer i våra marker
 

Du får ingående information om och kring våra olika projekt. 

 

 

 

Medlemsavgifter:

Vuxna                 60 kr

Familj                120 kr

Skolungdom         20 kr

 

Medlemsavgiften sätts in på pg 47 62 46 - 4

Utöver namn och adress ange även din e-postadress!