Naturklubbens styrelse:

Ordförande: Sören Larsson, tel 070-567 87 25

Kassör: Seppo Ormiskangas, tel 070-257 81 71

Sekreterare : Vakant.

Ledamot: Pia Hagfors, tel 0220-341 44

Ledamot: Kjell Krüger, tel 0220-359 17

Ledamot: Eva Jörgensen, tel 073-649 35 05

Ledamot: Bengt Eriksson, tel 076-817 06 05

Ledamot: Leif Tallberg, tel