Naturklubbens styrelse:

Ordförande: Sören Larsson, tel 070-567 87 25

Kassör: Seppo Ormiskangas, tel 070-25 78 171

Sekreterare : Vakant.

Ledamot: Pia Hagfors, tel 0220-341 44

Ledamot: Kjell Krüger, tel 0220-359 17

Ledamot: Eva Jörgensen, tel 073-649 35 05

Ledamot: Barbro Malm, tel 070-388 11 27

Ledamot: Leif Tallberg