Ramnäs-Virsbo Naturklubb

Vi är en ideell förening och vår målsättning och vårt arbete syftar till att främja en rik och intressant fauna och flora i Surahammars kommun. 

Det gör vi genom att inventera, bevaka och informera om faunan och floran i trakten.

Vi har en egen klubblokal i Vita skolan i Ramnäs. 

För medlemmarna håller föreningen vanligtvis ett inomhusmöte och vanligtvis en utflykt i månaden. 2021 och 2022 väljer vi nästan bara uteaktiviteter p.g.a. coronapandemin.