Program 2023

                                           Vinter-vår och sommar

 

 

Naturklubbens program vänder sig främst till medlemmar men den som inte är medlem och tycker att någon programpunkt är intressant är också välkommen.

Förutom programmet kommer flera utflykter som kräver t.ex. speciella väderförhållanden att arrangeras med korta varsel via föreningens SMS-lista.

Dessutom kommer andra uteaktiviteter att arrangeras i samband med Lona-projektet vid Djupen samt tjäderskogsinventeringarna. Även dessa meddelas med kort varsel via Föreningens SMS-lista. 

 

Onsdag 25/1 Inneträff i Vita skolan kl 18-21. Vi pratar fåglar och fågelmatningar (Sören)

Lör-Söndag 28-29/1 Vinterfåglar inpå knuten. Räkning fåglar vid din/dina fågelmatningar.   (Sören)

Januari/februari. Djurspårning. Om det blir bra med snö och därmed bra spårningsförhållanden arrangerar vi en sådan aktivitet. Vi vandrar på skogsbilvägar och lär oss mer om däggdjuren och deras spår. Lätt utflykt (Seppo)

22/2 Årsmöte i Vita skolan kl 18-21. Medlemmarnas egna bilder från år 2022.  Det brukar bli en bra mix av bilder. Ta med max 10 bilder och visa för övriga årsmötesdeltagare.

1/3 Inneträff i Vita skolan. kl 15-18. Info och planering om tjäderprojektet. (Pia)

4/3 Örnräkning Kl 10-12. Vi bemannar de sedan tidigare fyra 4 lokalerna. Lokalerna är Fornborgen vid Västersjön, Högbyladan Gnien, Kaxängsmossen på brandområdet och Gubbhyllan vid Virsbosjön. Besök oss gärna. Vi uppdaterar varandra hela tiden via SMS-listan. Lätt utflykt (Sören)

Vecka 12 (18-26/3) Ugglelyssnarveckan. I smågrupper lyssnar vi i varsitt område under veckan. Uppdatering av hörda ugglor sker hela veckan via SMS-listan. Lördagen 25/3 återsamlas vi i Vita skolan kl 21 för gemensam fika. (Sören)

5/4 Fågelskådning med frukost. Högbymaden/ladan kl 07- 09. Lätt utflykt (Kjell)

12/4 Inneträff kl 18-21. Vi tar upp ämnen som inventeringar av duvhök, fiskgjuse och lommar.

19/4 Fågelskådning med frukost. Storgärde, Virsbosjön kl 07-09. Lätt utflykt (Bengt och Eva)

26/4. Fågelskådning med frukost. Gnientornet kl 07-09. Lätt utflykt (Kjell)

6/5 Fågeltornskampen. Vi räknar från Gnientornet alt. Högbyladan mellan kl 05-13. Lätt utflykt (Sören)

10/5. Fågelskådning med frukost/gökotta. Djupen kl 07-09. Lätt utflykt (Leif)

22/5 Biologiska mångfalden dag. Kl 16-19. Vi besöker mosippslokalen vid Elljusspåret och drar bort ljung som kommit upp på växtplatsen. Lätt utflykt. ( Seppo)

3/6 Nattfågellyssning kl 22-01. I smågrupper lyssnar vi vid lämpliga nattsångarmarker. Uppdatering mellan grupperna sker hela kvällen via SMS-listan. Efter midnatt sammanstrålar vi vid Högbyladan och fikar tillsammans. Lätt utflykt. (Sören)

18/6. Vilda blommors dag. Blomstervandringen sker gemensamt med Naturskyddsföreningen i Surahammar. Lokalen blir Västsura ekhage och hassellund. Tider mm anges senare.

19/8 Kl 21. Fladdermuskväll. Vi träffas i Vita skolan för gemensam fika och infomom fladdermöss. Därefter åker vi ut till en lämplig lokal ocg försöker få kontakt med fladdermöss. Medtag fika och ficklampa.

27/8 Slåtter vid Lönnbromosen kl 09-13. Den årligen återkommande slåtterdagen. Mer info kommer senare. (Sören)

13/9 Inneträff Vita skolan kl 18-21. Resultatet av Lonaprojektet vid Djupen presenteras. (Sören)