Vår/sommarprogrammet 2024

                                                                         

Under vintermånaderna kommer vi att ha några inomhusträffar i Vita skolan. Vi skall tillsammans arbeta fram en restaureringsplan för sjön Djupen. Dessutom diskutera vilka flera intresseområden som vi skulle behöva ha bättre kunskap kring Djupen.

Vi fortsätter med onsdagutflykterna under vintern och våren, men med andra tider. Under januari åker vi ut mellan kl 09 -11. Under februari och mars mellan kl 08 – 10. Under april  mellan 07 -09. Vid onsdagsutflykterna beger vi oss alltid till ett aktuellt mål.

 
 

            

Januari

Ons 17/1 kl 18                     Klubbmöte. Våra kunskaper om fiskfaunan i kommunen är bristfällig, men ikväll får vi en uppfräschning då      Urban Dimberg gästar oss och delar med sig av sina kunskaper. Kaffe serveras till självkostnadspris.

Lör 27/1-sön 28/1                Fåglar inpå knuten. Vi deltar i den riksomfattande inventeringen av våra vinterfåglar. 

Februari

Ons 21/2 kl 18                     Årsmöte. Efter årsmötesförhandlingar har vi ett temamöte : ”Skogen i naturvårdens ögon”. Pia Hagfors berättar om detta mycket aktuella ämne.

Mars

Lör 2/3 kl 10-12                   Örnräkning. Vi bemannar de fyra lokalerna vi bevakat tidigare år. Fornborgen vid Västersjön, Högbyladan Gnien, Kaxängsmossen på brandområdet och Gubbhyllan vid Virsbosjön. Besök oss gärna. Vi uppdaterar örnobservationer hela tiden på SMS-listan. Kontakt: Seppo Ormiskangas.                                                        

Ons 13/3 kl 18                     Klubbmöte. Kvällens tema är ”Däggdjuren och deras status i Surahammars kommun”. Leif Tallberg berättar vilka däggdjur förutom rovdjuren vi kan träffa på i vår kommun.

  Mån 18/3 – sön 24/3            Ugglelyssnarveckan. I smågrupper lyssnar vi i varsitt tilldelat skogsområde under veckan. Uppdatering av hörda ugglor sker hela veckan via SMS-listan. Lördagen 23/3 återsamlas vi i Vita skolan kl 21 för gemensam fika.  Kontakt:: Sören.

April

 Ons 10/4 kl 18                      Klubbmöte. Kvällens tema är ”Rovfåglar i Surahammars  kommun”. Seppo Ormiskangas berättar om vilka rovfåglar vi kan se i kommunen och hur man känner känner igen dem.

Maj                                          

Lör 4/5 kl 05-13                     Fågeltornskampen. En landskamp mellan Sveriges och Finlands fågeltorn. Vi samlas i ladan vid Högbymaden och hjälps åt att räkna in dagens fågelarter. Kontakt: Sören.

 

                             Ons 15/5 kl 07                      Gökotta vid Djupen. Kort promenad. Ta med fika. Ledare Sören.

 

 

Ons 22/5                                Biologiska mångfaldens dag. Aktivitet/utflyktsmål  bestäms senare. Ledare: Seppo.

 

Ons 29/5 kl 18                       Klubbmöte i Hälltjärnsstugan. Innan mötet gör vi ett besök i Finnstugeskogen.                                                                        

Juni

  Lör 1/6 - lör 15/6                  Nattfågellyssningar. Vi gör ett antal kvälls/nattexkursioner i vår kommun för att lyssna in fåglar som sjunger under natten. Ledare: Sören.

                                                              

                         Sön 9/6                                 Utflykt. Under dagen arrangeras en Biobliz vid Sala Silvergruva. Vi gör en gemensam utflykt dit för att se och lära. Samling kl 08 vid COOP-parkeringen, Ramnäs. Ledare: Bengt.

                         Sön 16/6                                "De vilda blommornas Dag". Vi arrangerar en vandring till Lönnbromossen för att uppleva vilda växter och fjärilar. Samling vid f.d. COOP-parkeringen i Ramnäs kl 13:00. Stövlar är bra att komma i. Medtag fika. Vi räknar med en ca 2 timmar lång vandring. Det här arrangemanget är också en uppföljning av arrangemanget "Rikare trädgård" i Surahammars Folkets Hus den 6/4. Samarrangemang med Botaikska Föreningen i Västmanlands län. Ledare Sören

Juli 

Lör 6/7                                 Nattfjärilar vid Djupen. Vi arrangerar en nattfjärilkväll/natt. Lokalen återkommer vi med. Vi behöver ha uppehållsväder för att kunna genomföra aktiviteten. Samling kl 23. Aktiviteten pågår ca 2 timmar. Det går utmärkt att komma och gå när det passar. Ledare: Pia och Gudrun.

Augusti

   Lör 24/8 kl 09-13.                Slåttergille. Den årligen återkommande slåtterfesten Lönnbromossen. Vi jobbar denna dag för orkidéerna och fjärilarna som lever vid mossen. Naturklubben bjuder på tiokaffe och fältlunch. Tag med egna bestick.

 

Naturklubbens program vänder sig främst till medlemmar men den som inte är medlem och tycker att någon programpunkt är intressant är också välkommen.

Förutom programmet kommer flera utflykter som kräver t.ex. speciella väderförhållanden att arrangeras med korta varsel via föreningens SMS-lista.

Dessutom kommer andra uteaktiviteter att arrangeras i samband med Lona-projektet vid Djupen samt tjäderskogsinventeringarna. Även dessa meddelas med kort varsel via Föreningens SMS-lista.