Fågelskyddet i våran trakt

Skyddet av våra fåglar har ett ganska komplicerat regelverk. Enligt Artskyddsförordningen är alla arter i grunden frldlysta i vårt land. Det innebär att man inte får döda, skada, fånga eller störa fåglarna. För att detta skall vara möjligt att följa upp har politiker och några myndigheter gjort tolkningar av vad fridlysning innebär.
Dessutom är alla vilda fåglar fredade enligt Jaktlagen (SFS 1987:259) och Jaktförordningen (SFS 1987:905). Inom dessa lagar finns dock möjlighet att besluta om Skyddsjakt samt jaktider på ett antal arter.
 
För att prioritera vilka fågelarter vi i första hand skall lägga våra idella krafter på har vi EUs Fågeldirektiv (se länk nedan) samt den svenska rödlistan till vår hjälp. 
 
När det gäller fåglar som är särskillt skyddsvärda inom EU, är dessa listade i EU:s Fågeldirektiv. Dessa arter har ett mycket starkt juridiskt (lagligt) skydd inom EU och därmed också i Sverige.
 
De fåglar som är upptagna på den svenska rödlistan innebär inte att de har något skydd enligt svensk lag. Däremot kan de användas av myndigheter när det är aktuellt att göra någon form av prioritering i t.ex. naturvårdsärenden.
 
 
Länk till fåglar i vår trakt som är listade i EUs Fågeldirektiv
 
 
 
Länk till EUs Fågeldirektiv
 
 
Länk till Jaktlagen
 
 
Länk till Jaktförordningen