Talltitan

Talltitan är fridlyst på EU-nivå genom Bernkonventionen och dessutom en prioriterad art i Skogsvårdslagen. Talltitan har minskat i betydande omfattning i våran trakt. Från att under 1960-80 talet varit en av de vanligaste fågelarterna i skogarnas meståg vintertid och på fågelborden i skogsbygderna är det nu en ynnerst att ha arten på sitt fågelbord.
 
F.o.m. 2021 ingår talltitan i Naturklubbens inventeringsprojekt rörande våra skogsfåglar. Alla fynd av talltita önskar vi att du lägger in på Artportalen och anger fyndet med exakt koordinat. Genom exakta koordinater kan vi få en bättre bild av populationens nuvarande storlek, val av uppehållsmiljöer under olika tider på året, häckningsmiljö, revirstorlek och främst kanske bättre kontroll på när det sker förändringar i populationen. 
 
Talltitan är nyfiken och orädd.