Slåtterblomman

20.09.2014 22:04

Slåtterblomman är årets växt

Den växer på fuktiga ängsmarker/strandängar, vägkanter,
diken. I många fall indikerar den var i vår trakt det förekom "myrslåtter" förr
i tiden. Slåtterblomman gillar inte igenväxning och minskar därför hos oss.
Ännu kan vi dock hitta den.

Slåtterblomman är lätt att känna igen, den blommar i juli
och augusti hos oss, är ca 20-30 cm hög och har en vit ensam blomma med
genomskinliga nerver i toppen. På stjälken sitter ett ensamt blad.

Slåtterblomman är utsedd till 2014 års inventeringsväxt i
landet av Svenska Botaniska föreningen. Var växer det slåtterblommor hos oss?
Bli med och leta efter växten! Vi skall försöka ange exakta växtplatser för
arten, därför koordinatsätter vi alla slåtterblommans växtplatser. Har du GPS
så ta exakt växtplats, om inte kan du kontakta Sören som åker ut och
koordinatsätter lokalen. Rapportera dina fynd på Artportalen eller direkt till
Sören. En sammanställning av fynden kommer att göras i vår föreningsskrift
Naturklubbsnytt.